Імміграційна політика інтеграції в Данії, Норвегії та Швеції: цілі, результати та тенденції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Голота, Д.
Мальцева, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено спробу систематизації та узагальнення результатів сучасних досліджень щодо функціонування скандинавського суспільства загального добробуту в контексті міграції. Проаналізовано зміни в концептуалізації поняття міграції і контекстуалізовано міграційні процеси в історичному розвитку Скандинавії по країнах, зосереджуючись на Швеції, Норвегії та Данії. Виділено основні проблемні зони в літературі з міграції, пояснено взаємовплив відповідних явищ (мобільність, добробут, політичний та мас-медійний дискурс про суспільні цінності, рівність, права людини та проблеми іммігрантів) у контексті міграції/інтеграції та висвітлено їхню значущість для розвитку загальної теорії міграції. Також запропоновано послідовний огляд того, як ці проблеми вирішуються (чи не вирішуються) в політиці чи відповідних інституційних практиках у різних країнах Скандинавії.
Description
In this article we attempt to aggregate the results of contemporary research on migration and Scandinavian welfare state. We begin by reviewing the shifts in conceptualization of migration and contextualizing the migration process in Scandinavian history in country-by-country analysis focusing on Sweden, Norway and Denmark. Then we lay out major problematic junctures in literature on migration, explain the mutual influence of the factors involved in the process (mobility, welfare, public discourses on societal values, equality, human rights and the problems immigrants face) and emphasize their importance for the development of a general migration theory. We offer an overview of how these issues are resolved (or fail to be resolved) by policy makers or in institutional practices of different candinavian countries.
Keywords
міграція, імміграційна політика, політика інтеграції, Скандинавські країни, стаття, migration, іmmigration policies, integratio, Scandinavia
Citation
Голота Д. В. Імміграційна політика інтеграції в Данії, Норвегії та Швеції: цілі, результати та тенденції / Д. В. Голота, К. С. Мальцева // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 174: Соціологічні науки. - С. 61-70.