Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Кутузова, Д.
Степурко, Тетяна
Ковтонюк, Павло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто процес трансформації поняття «пацієнт» з розвитком систем охорони здоров’я: від пасивного хворого до більш активного актора медичної галузі, або споживача. Останній має права та поділяє відповідальність за свій стан здоров’я, здійснює пошук інформації, оцінює переваги і недоліки медичних послуг, приймає рішення та оцінює спожиту послугу. Результати цього розвідувального дослідження свідчать про рідкісні випадки усвідомленого розмежування «пацієн- та», «споживача» медичної послуги та «клієнта», враховуючи брак суттєвих змін у системі охорони здоров’я України. Проте для досліджень доступності, якості та ефективності послуг охорони здоров’я розуміння відмінностей між цими групами ідентичностей є вкрай важливе.
With health care system development, the term “patient” is transformed from a passive sick person to more active actor of medical field, or “consumer”. The latter searches information, evaluates the advantages and disadvantages of health care services, decides and evaluates service used. The results of this explorative study suggest rare distinction between “patient”, “health care service consumer” or “client” taking into account lack of essential system changes in Ukraine. Further research on health care service accessibility, quality and efficiency such understanding of differences across these concepts is very important.
Description
Keywords
пацієнт, споживач медичної послуги, клієнт, система охорони здоров’я, лікар, Україна, patient, health care service consumer, client, health care system, Ukraine
Citation
Кутузова Д. М., Степурко Т. Г., Ковтонюк П. А. Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні? / Д. М. Кутузова, Т. Г. Степурко, П. А. Ковтонюк // Наукові записки НаУКАМА. - 2015. - Т. 174: Слоціологічні науки. - С. 86-91