Освітня нерівність за місцем проживання та типом освітнього закладу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Мулявка, Вікторія
Оксамитна, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті викладено результати дослідження впливу типу загальноосвітнього навчального закладу та місця проживання на середній бал зовнішнього незалежного оцінювання 2013 та 2014 років. Порівнюються результати випускників таких типів навчальних закладів, як загальноосвітня школа, гімназія, ліцей та спеціалізована школа, які розташовані в місті Києві, обласних центрах, інших містах, селищах міського типу та селах України. За результатами дослідження виявлено, що обидві незалежні змінні – тип школи і місце поселення – мають статистично значущий вплив на середній бал ЗНО. Вплив типу школи є більшим, аніж вплив місця проживання. Виявлено також структурні чинники освітньої нерівності на прикладі шкіл з найнижчими результатами ЗНО.
Description
The article presents the results of the data analisys on the type of secondary school and residence influence on the average score of external independent evaluation in 2013 and 2014. Four types of secondary school are compared (general school, gymnasium, lyceum and specialized school) as located in city Kyiv, regional centers, other cities, urban villages and villages. The study found, that both independent variables, type of school and residence, have statistically significant effect on the average score external independent evaluation. Effect of type of school is more than a place of residence impact. The structural factors of educational inequality are dentified in the case of schools with the lowest results of external independent evaluation.
Keywords
освітня нерівність, зовнішнє незалежне оцінювання, тип школи, місце проживання, стаття, educational inequality, external independent evaluation, type of school, residence
Citation
Мулявка В. Освітня нерівність за місцем проживання та типом освітнього закладу / Мулявка В. Д., Оксамитна С. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 174 : Соціологічні науки. - С. 9-19.