166: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Передмова
  (2015) Бондарець, Оксана
  Черговий том збірника наукових праць "Наукові записки НаУКМА" (Серія "Теорія та історія культури") пропонує читацькій увазі низку статей, що охоплюють насамперед проблеми теорії та історії культури, музеєзнавства, а також археологічні, етнологічні, мистецтвознавчі дослідження, які мають культурологічний ракурс наукового узагальнення.
 • Item
  Справедливість, пиха та міф : до питання про основну ідею та значення трагедії Есхіла "Перси"
  (2015) Шагурі, Марія
  Статтю присвячено особливостям відображення історичних подій Греції V століття до н. е. у трагедії Есхіла "Перси".
 • Item
  Письмо Ф. Рабле в поемі М. Гоголя "Мертві душі" : картина відповіді після критики М. Бахтіна
  (2015) Джулай, Юрій
  У статті розглянуто можливість виділення реального формату письма Ф. Рабле в поемі М. Гоголя "Мертві душі" на основі ідеї рівнів наближення поетики сміху М. Гоголя до поетики сміхової культури Ф. Рабле з урахуванням наслідків критики концепції сміхової культури М. Бахтіна.
 • Item
  Доцифровий "декадентський кінематограф" 1980–1990-х і деякі сучасні визначення екранної культури
  (2015) Кирилова, Ольга
  У статті розглядається комплексна проблема дослідження феномену "декадентського кінематографа" в "доцифровий" період кінця 1980-х – початку 1990-х років, пов'язана з великою кількістю важкодоступних, неоцифрованих фільмів, серед яких є також екранізації творів письменників-символістів. У теоретичному зрізі цієї проблеми концепти екранної культури та екрана класичного й динамічного застосовуються з огляду на специфічний тип доцифрової медіальності/чуттєвості реципієнта та аналізуються на прикладі двох невідомих короткометражних екранізацій роману письменника-символіста Федора Сологуба "Тіні й світло" (1991 р., реж. Іван Попов; 1992 р., реж. Лариса Осипова), де "класичний екран" вписано в "екран динамічний" та показано різні його модифікації.
 • Item
  Угорське рококо як феномен західноєвропейської культури Нового часу
  (2015) Данченко, Марія
  Статтю присвячено пошуку та аналізу феноменів рокайльної культури в Угорщині початку XVIII ст.
 • Item
  Візантійський міф російської "релігійної філософії" ХІХ ст.
  (2015) Демчук, Руслана
  Статтю присвячено аналізу російської релігійно-філософської рефлексії ХІХ ст. як явища політичної теології православного світу, сформованого на візантійському державницькому міфі; обумовлено розрізнення концептів "візантизм" та "візантинізм".
 • Item
  До проблеми регіональної та етнокультурної специфіки одного поховального обряду
  (2015) Король, Денис
  У статті надано характеристику практик "повітряного похорону" та поховальної екскарнації з виявленням регіональної специфіки. Доводиться теза щодо анатолійсько-закавказької етнокультурної генези цього обряду за доби поширення землеробства. У зв’язку з чим здійснено спробу реконструкції можливої поховальної традиції носіїв Трипільсько-Кукутенської культурно-історичної спільності (КІС).
 • Item
  Деякі рідкісні поховання доби ранньої бронзи на півдні України
  (2015) Пустовалов, Сергій
  Статтю присвячено рідкісним положенням небіжчиків у похованнях доби бронзи. Відхилення від стандартних поз є свідченням процесу державотворення, який відбувався в цих суспільствах.
 • Item
  Предмети озброєння та військового призначення з середньовічного поселення Софіївська Борщагівка
  (2015) Готун, Ігор; Казимір, Олександр; Шахрай, Дмитро
  У статті йдеться про виявлені на селищі доби Київської Русі та монгольсько-литовського періоду в Софіївській Борщагівці в південно-західних передмістях Києва предмети озброєння та речі подвійного призначення, що могли мати відношення до військової справи. Розглядаються зібрані наконечники стріл і супутні знахідки. У результаті проведеного аналізу автори доходять висновку про невичерпані інформаційні можливості середньовічних селищних структур.
 • Item
  Орнаментовані речі в традиційно-побутовій культурі українців : ретроспективний аналіз
  (2015) Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено виокремленню питання функціонування орнаментованих речей у традиційно-побутовій культурі українців. Автор пропонує невеликий ретроспективний аналіз з метою пошуку ключових тенденцій, які б розкривали основні аспекти цієї проблеми в окремі періоди її формування.
 • Item
  Іван Селезньов : творчий та педагогічний шлях митця у співпраці з Київською рисувальною школою
  (2015) Павліченко, Надія
  Статтю присвячено творчій, педагогічній та виставковій діяльності видатного художника Івана Федоровича Селезньова в період його співпраці з Київською рисувальною школою Миколи Івановича Мурашка. Висвітлено внутрішній конфлікт у середовищі київських митців на основі світоглядних і стилістичних розбіжностей.
 • Item
  Олег Мінько в його світах
  (2015) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено творчості видатного львівського художника Олега Мінька, його складному шляху до власної індивідуальності під тиском нормативності соцреалізму. Показано шлях митця до визрівання в його живописі "ліричного реалізму" кінця 1960-х–1970-х років та драматичний процес формування нефігуративного напряму у творчості О. Мінька 1980–1990-х років. Унаочнено контакти художника з Карлом Звіринським та Романом Сельським.
 • Item
  Конструювання реальності та мілітаристична утопія у фільмах О. Довженка 1930-х років
  (2015) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено аналізу найбільш утопічних фільмів О. Довженка періоду 1930-х років. З’ясовується специфіка тогочасної мілітаристичної утопії.
 • Item
  По той бік потягу до смерті : "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського і Сергія Параджанова
  (2015) Брюховецька, Ольга
  "Тіні забутих предків", повість і фільм, демонструють, хоч і з різними акцентами, амбівалентність минулого, яке створює тяглість пам’яті суб’єкта, але також забирає його життя, не відпускає, переслідує кривавими привидами. Іван, головний герой, ще в дитинстві опиняється в чіпких обіймах смерті, з яких він не може вирватись протягом усього життя, аж поки у фіналі він не знаходить у них найвищу радість з’єднання з коханою – у небутті. Однак у повісті, і ще більше у фільмі, потяг до смерті сублімується і виходить у потойбіччя естетичного.
 • Item
  НаУКМА і музеї : деякі особливості діалогу
  (2015) Бондарець, Оксана
  Ця розробка є тезами доповіді, яка готувалася автором до Науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи», що проводилася Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником (вересень 2013 р.). Наголошується на деяких особливостях співпраці музеїв та вищих закладів освіти. Аналіз досвіду такої співпраці має бути одним із напрямів вивчення музейної педагогіки.