Олег Мінько в його світах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Петрова, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено творчості видатного львівського художника Олега Мінька, його складному шляху до власної індивідуальності під тиском нормативності соцреалізму. Показано шлях митця до визрівання в його живописі "ліричного реалізму" кінця 1960-х–1970-х років та драматичний процес формування нефігуративного напряму у творчості О. Мінька 1980–1990-х років. Унаочнено контакти художника з Карлом Звіринським та Романом Сельським.
Description
The article describes works of prominent Lviv artist Oleg Minko, his difficult path to acquiring creative individuality under pressure of formal norms of socrealism. A path of artist to the growth of "lyric realism" in his works in the end of 1960–1970th is shown along with dramatic process of developing a non-figurative forms in his individual style during 1970–1980th. Creative friendship of Minko with Karl Zvirynsky and Roman Selsky is described.
Keywords
Олег Мінько, поетика ландшафту Донбасу, експресивний мімезис, нефігуратив, стаття, Oleg Minko, poetic Donbas landscape, expressive mimesis, non-figurativism
Citation
Петрова О. М. Олег Мінько в його світах / Петрова О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 64-66.