2019. Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 24 травня 2019 р.

Permanent URI for this collection

Збірник укладено за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Мовний простір слов’янського світу", присвяченої проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  ФСГ "Зовнішній вигляд" як компонент значеннєвого складника концепту людина у фразеології східностепових українських говірок
  (2019) Гарбера, Ірина
  У дослідженні описано фразеосемантичну групу "Зовнішній вигляд", що входить у фразеосемантичне поле "Людина", що є засобом комплексного опису значеннєвого складника концепту людина у фразеології східностепових українських говірок.
 • Item
  Стилістичні засоби увиразнення мови блогу
  (2019) Лобас, Марія
  У роботі проаналізовано функціональний стиль, що побутує у блогах, схарактеризовано на мовних засобах, які адресанти використовують для підвищення експресивності висловлювання, для візуалізації текстового матеріалу, задля забезпечення інтерактивності та створення гумористичного ефекту.
 • Item
  Народницькі підходи до формування лексики української мови на початку ХХ ст.
  (2019) Лось, Ольга
  Стаття присвячена розгляду процесів формування лексики української мови на початку ХХ ст. У перші десятиліття ХХ ст. погляди мовознавців на підходи до формування лексики української мови різнилися. Частина вчених вважала першочерговими і достатніми для подальшого розвитку ресурси народної мови. Реалізацією переважно народницього підходу у опрацюванні лексики став великий російсько-український словник за ред. Б. Грінченка.
 • Item
  Теоретичні засади і практика укладання словника комунікем
  (2019) Прилипко, Федір
  У статті обґрунтовано зміст поняття «комунікема» як мовно-культурного стереотипу (слова, словосполучення, фраземи, символу ситуації), пов’язаного з автоматичною вербалізацією в конкретних ситуаціях спілкування. Представлено теоретичні і практичні проблеми лексикографічного опису комунікем. Запропоновано модель фіксації таких одиниць комунікації у фразеологічних, граматичних словниках, розмовниках.
 • Item
  Географічна термінологія в топонімії Волині XVI - початку XVII століття
  (2019) Голотова, Ірина
  Статтю присвячено розгляду топонімії Волині XVI – початку XVII ст., у зв’язку з географічною термінологією. Визначено основні закономірності співвідношення географічних термінів із топонімами, досліджено специфіку функціювання географічної термінології в топонімії у зв’язку з особливостями місцевих топографічних реалій.