"Державна мова у системі координат "політика-економіка"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Демчук, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Роботу присвячено результатам реалізації державної мови як чинника політичної та економічної взаємодії. У роботі окреслено місце лінгвістичного капіталу у системі особистих і суспільних цінностей, зіставлено підходи до оцінки сили мови, практики мовного управління. Описано світовий досвід з підтримки функціонування державної мови в Інтернеті, досліджено використання української мови на популярних веб-сторінках, зокрема проаналізовано лінгвістичний портрет сайту електронної комерції.
The study is devoted to the effects of the official language realization as a factor of political and economic interaction. The work outlines the place of linguistic capital in the system of personal and social values, compares approaches to assessing the power of language, the practices of language management. The world experience to assure the functioning of the official language on the Internet is considered, the usage of Ukrainian as the content language for popular websites and, in particular, the linguistic portrait of the e-commerce site is analyzed.
Description
Keywords
державна мова, лінгвістичний капітал, сила мови, Інтернет, тези конференції, official language, linguistic capital, power of language, Internet
Citation
Демчук І. "Державна мова у системі координат "політика-економіка" / Ірина Демчук // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2019. - С. 47-49.