ФСГ "Зовнішній вигляд" як компонент значеннєвого складника концепту людина у фразеології східностепових українських говірок

Abstract
У дослідженні описано фразеосемантичну групу "Зовнішній вигляд", що входить у фразеосемантичне поле "Людина", що є засобом комплексного опису значеннєвого складника концепту людина у фразеології східностепових українських говірок.
The article describes the phrase-semantic group "Appearance", which is part of the phrase-semantic field "Human", which is the means of a comprehensive description of the semantic component of the concept human in the phraseology of the Eastern steppe Ukrainian dialects.
Description
Keywords
фразеосемантична група, фразеосемантична підгрупа, концепт, ареальна фразеологічна одиниця, phraseological semantic group, phraseological semantic subgroup, concept, areal phraseological unit
Citation
Гарбера І. ФСГ "Зовнішній вигляд" як компонент значеннєвого складника концепту людина у фразеології східностепових українських говірок / Ірина Гарбера // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2019. - С. 5-7.