Гіперизми в західнополіських фольклорних текстах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Грицевич, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на матеріалі текстів фольклору та даних діалектології детально прокоментовано гіперичні форми в говірках Західного Полісся. Проаналізовані з опорою на діалектографічні джерела західнополіські уснопоетичні тексти підтверджують гіпотезу про евристичну цінність фольклорних записів як матеріалу для вивчення особливостей народного мовлення.
Thesis, drawing on the recent dialectological studies and the materials of the folklore texts, provide a detailed analysis of the hypercorrect forms in Western-Polissian dialect of the Ukrainian language. The key findings of this study confirm the hypothesis about heuristic value of folklore records as a case study of the dialectal speech peculiarities.
Description
Keywords
фонетика, гіперизм, приголосний, голосний, говірки, фольклорні тексти, Західне Полісся, тези конференції, phonetics, hypercorrect forms, consonant, vowel, dialects, folklore texts, Western Polissia
Citation
Грицевич Ю. Гіперизми в західнополіських фольклорних текстах / Юрій Грицевич // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2019. - С. 21-23.