Асоціативні експерименти: валідність і лінгвістична інформація

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Близнюк, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена експериментальним методам у лінгвістиці. Досліджено проблему застосування методу тестування словесних асоціацій або асоціативного експерименту в сучасних мовознавчих дослідженнях. Проаналізовано основні проблеми методу та запропоновано шляхи їхнього вирішення.
The article is devoted to experimental methods in linguistics. The problem of applying of the method of the word association test or associative experiment in current linguistic investigation has been examined. The main problems of the method are analyzed and ways to solve them are proposed.
Description
Keywords
асоціативний експеримент, стимул, реакція, асоціація, тези конференції, associative experiment, stimulus, reaction, association
Citation
Близнюк К. Р. Асоціативні експерименти: валідність і лінгвістична інформація / Катерина Близнюк // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2019. - С. 37-40.