Стилістичні особливості полемічної прози Івана Вишенського (на матеріалі "Порада како да ся очистит церков")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Мудрак, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто роль та специфіку стилістичних засобів у полемічній прозі Івана Вишенського. Подано яскравий ілюстративний матеріал для засвідчення виняткової уваги полеміста до форми у зв’язку зі смисловим навантаженням текстів.
The role and specifics of stylistic means of Ivan Vyshensky’s polemical prose are considered. The bright illustrative material is provided to confirm the polemist’s exclusive attention to the form according to the semantics of texts.
Description
Keywords
риторика, риторичні запитання, риторичні оклики, ампліфікація іменників, тези конференції, rhetoric, rhetorical questions, rhetorical exclamations, amplification of nouns
Citation
Мудрак М. Стилістичні особливості полемічної прози Івана Вишенського (на матеріалі "Порада како да ся очистит церков")/ Марина Мудрак // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2019. - С. 28-30.