Географічна термінологія в топонімії Волині XVI - початку XVII століття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Голотова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено розгляду топонімії Волині XVI – початку XVII ст., у зв’язку з географічною термінологією. Визначено основні закономірності співвідношення географічних термінів із топонімами, досліджено специфіку функціювання географічної термінології в топонімії у зв’язку з особливостями місцевих топографічних реалій.
The article is devoted to the research of geographical terminology in the toponymy of Volyn in the XVI – early XVII centuries. The basic correlations geographical terms and toponyms are determined. The specificity of geographical terminology in the toponymy in connections with the regional topographic realities is determined.
Description
Keywords
географічний термін, топонім, Волинь, закономірності номінації, тези конференції, geographical term, toponym, Volyn, the specific of the nomination
Citation
Голотова І. Географічна термінологія в топонімії Волині XVI - початку XVII століття / Ірина Голотова // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2019. - С. 18-20.