Вип. 39. Історико-філософські студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Item
  Герменевтична стратегія Дмитра Чижевського
  (2010) Квіт, Сергій
  У статті розглянуто феноменологічні підстави інтерпретаційної стратегії Дмитра Чижевського як ключ до розуміння його історико-філософської, історико-літературної діяльності та філософування.
 • Item
  Структуралізм, "Смерть автора" і біографізм
  (2010) Менжулін, Вадим
  Автор аналізує загрози, що несуть біографічному підходу в історії філософії структуралізм в цілому і, зокрема, теза про "смерть автора". Показується, що насправді ця теза не усуває біографічний аспект з історико-філософського дослідження, а скоріше застерігає біографа від такої поширеної помилки, як спрощене, однобоке витлумачення образу свого героя. Незважаючи на численні теоретичні заяви та практичні дії, які робив один з найвпливовіших прихильників цієї тези (М. Фуко) з метою усунути можливість біографічного погляду на себе, інтерес до його особистості не вщухає вже не одне десятиліття. В цьому плані його шлях є одним з яскравих прикладів принципової парадоксальності, що властива біографіям багатьох справжніх філософів: вони щосили намагаються вийти за межі власної суб’єктивності, завдяки чому врешті-решт отримують рідкий привілей – інтерес до того, якою була їх власна суб’єктивність.
 • Item
  (Прото)європейська філософія мови: версія платонізму
  (2010) Сватко, Юрій
  У статті з урахуванням європейського досвіду філософування щодо мови як імені в аспектах ейдосу і логосу та інтерпретації античності як культурно-історичного типу осягання світу в річищі іменної моделі "текст-космос-міф" визначаються загальні інтуїції ономатології Платона, Плотіна, Прокла та одного з їхніх анонімних наслідувачів.
 • Item
  Зародження номіналістичної традиції філософування та поява британської філософії права
  (2010) Сіома, Микола
  Статтю присвячено дослідженню витоків англо-американської філософії права, що пов’язані з номіналістичною традицією філософування, започаткованою Вільямом Оккамом.
 • Item
  Про витоки і базові концепти фізичної антропології І. Канта
  (2010) Козловський, Віктор
  У статті розглянуто концептуальні здобутки І. Канта в царині фізичної антропології. Проаналізовано теоретичні системи К. Ліннея і Ж. Бюффона, їхній вплив на формування методології і базових антропологічних концептів німецького філософа.