Ідейні витоки тектології Олександра Богданова: історико-філософський контекст

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Льовкіна, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто філософські вчення, що вплинули на формування дослідницького кредо Олександра Богданова. Зазначено, що О. Богданов узагальнив історико-філософський потенціал у світлі організаційних ідей і моністичного підходу для побудови картини світу, де всі властивості комплексів пов’язані з їхньою організаційною природою і визначаються нею. Автором відзначено, що перераховані вчення стали основою для нової наукової галузі знань - тектології - науки про загальні системні закони.
Philosophical studies, which infl uenced on the forming of A. Bogdanov’s philosophical veiwes, are examined in the article. It is marked, that Bogdanov generalized historical and philosophical potential in the light of organizational ideas and monistic approach for the construction of the world picture, where all properties of the complexes are related to their organizational nature and determined by it. Author marked, that the transferred studies became the foundation for the new scientifi c area of knowledge - tektologies - the sciences about general system of acts.
Description
Keywords
Олександр Богданов, тектологія, позитивізм, марксизм, картина світу, стаття, Alexander Bogdanov, tektologies, positivism, marxism, world picture
Citation
Льовкіна О. Г. Ідейні витоки тектології Олександра Богданова: історико-філософський контекст / Олена Льовкіна // Маґістеріум. Вип. 39. Історико-філософські студії / [упоряд.: Ткачук М. Л.]. - 2010. - С. 67-71.