Християнська етика як джерело філософії виховання: деякі аспекти творчості Маркеліна Олесницького

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Кузьміна, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано методологічне та ідейне підґрунтя філософії виховання Маркеліна Олесницького (1848-1905), професора Київської духовної академії, відомого богослова-мораліста і теоретика педагогіки. На думку мислителя, педагогічне теоретизування має філософський характер, а відповіді на ключові для нього питання про ідеал, мету і сутність виховання визначає система вкорінених у певній культурній традиції поглядів на людину, її моральне призначення і свободу.
The article contains the analyze of methodology and idea fundamentals of the philosophy of education of Markelin Olesnitskyi (1848-1905), kijv spiritual academy’s professor, noted theologian-moralist and educational theorist. He showed that educational thinking has philosophical nature and answers to its key questions (ideal, aims, essence of the education) are determined the system of views on human, his moral destination and freedom, established in certain culture.
Description
Keywords
педагогіка, етика, антропологія, філософія виховання, педагогічний ідеал, мета, свобода, індивідуальність у вихованні, стаття, pedagogic, ethics, anthropology, philosophy of education, educational ideal, aims, freedom, individuality in education
Citation
Кузьміна С. Л. Християнська етика як джерело філософії виховання: деякі аспекти творчості Маркеліна Олесницького / Світлана Кузьміна // Маґістеріум. Вип. 39. Історико-філософські студії / [упоряд.: Ткачук М. Л.]. - 2010. - С. 72-79.