Проблема свободи волі у філософії Льва Лопатіна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Жерибор, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено аналізу вчення видатного російського філософа Льва Лопатіна про свободу волі в контексті основних метафізичних засад його етики. Окрему увагу приділено процесу становлення цього вчення та його сприйняття Володимиром Соловйовим.
The article is devoted to the analysis of the teaching on free will of the famous Russian philosopher Lev Lopatin which is led in the context of the metaphysical grounds of his ethics. Special attention is paid to the formation process of this teaching and its understanding by Vladimir Solovyov.
Description
Keywords
свобода волі, етика, метафізика, творча сила духу, моральний світоустрій, полеміка, стаття, free will, ethics, metaphysics, spirit’s creative power, moral world order, polemic
Citation
Жерибор О. І. Проблема свободи волі у філософії Льва Лопатіна / Олександра Жерибор // Маґістеріум. Вип. 39. Історико-філософські студії / [упоряд.: Ткачук М. Л.]. - 2010. - С. 63-66.