(Прото)європейська філософія мови: версія платонізму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Сватко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті з урахуванням європейського досвіду філософування щодо мови як імені в аспектах ейдосу і логосу та інтерпретації античності як культурно-історичного типу осягання світу в річищі іменної моделі "текст-космос-міф" визначаються загальні інтуїції ономатології Платона, Плотіна, Прокла та одного з їхніх анонімних наслідувачів.
General intuitions of the "onomatology" of Plato, Plotinus, Proclus, and one of their anonymous followers are defi ned in the article given the European experience of philosophizing over language taken as name in the aspects of eidos and logos, and the interpretation of antiquity as a cultural and historical type of world perception in the tideway of the name-model "text-cosmos-myth".
Description
Keywords
філософія мови, Платон, Плотін, Прокл, ономатологія, ім’я, ейдос, логос, міф, космос, текст, стаття, philosophy of language, Plato, Plotin, Proclus, onomatology, name, eidos, logos, myth, cosmos, text
Citation
Сватко Ю. І. (Прото)європейська філософія мови: версія платонізму / Юрій Сватко // Маґістеріум. Вип. 39. Історико-філософські студії / [упоряд.: Ткачук М. Л.]. - 2010. - С. 20-26.