Школа охорони здоров’я

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 213
 • Item
  Теоретико-методологічні засади соціокомунікативного механізму публічного управління : колективна монографія
  (НАДУ, 2020) Бондар, В.; Бронікова, Світлана; Ленда, Р.; Ленда, А.; Кондратенко, Н.; Котовська, О.; Рубчак, О.; Тарасова, В.; Цедік, М.
  У колективній монографії, підготовленій у межах НДР кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні Національної академії державного управління при Президентові України проаналізовано категорію механізму публічного управління, виокремлено соціокомунікативний механізм публічного управління й розкрито його антропоцентричну сутність. Визначено поняття та обґрунтовано базові методологічні положення. Розкрито ресурсний потенціал функціонування соціокомунікативного механізму в публічному управлінні й доведено економічну доцільність його застосування. Розроблено науково-прикладні рекомендації щодо розвитку функціоналу соціокомунікативного механізму публічного управління. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів і магістрантів освітньої програми "Публічне управління та адміністрування" та ін.
 • Item
  Функціональний потенціал метафори
  (ПолиПринт, 2021) Бронікова, Світлана
  Розділ з колективної монографії "Одеська лінгвістична школа: траєкторії досліджень". У статті окреслено прагматику метафори в науковому дискурсі на прикладі термінопоняття механізм; розкрито потенціал метафори в публічному дискурсі на прикладі метафори дзеркала заднього виду; висвітлено сутність метафори як нейролінгвістичної практики управлінського консалтингу.
 • Item
  Одеська лінгвістична школа: траєкторії досліджень : колективна монографія
  (ПолиПринт, 2021) Бронікова, Світлана; Войцева, Олена; Дружинець, Марія; Ковалевська, Тетяна; Ковалевська-Славова, Анастасія; Кондратенко, Наталія; Кутуза, Наталя; Морозова, Ірина; Романченко, Алла; Форманова, Світлана; Яковлева, О.; Билінська, Олександра; Бойко, О.; Брайченко, Світлана; Кашуба, М.; Крупеньова, Тетяна; Лакомська, Інна; Пожарицька, Олена; Поліщук, С.; Потапова, Ірина; Розанова, О.; Семененко, О.; Труба, Г.; Хаценко, Л.; Хрустик, Надія; Щербак, О.; Ульянова, Вікторія; Бугаєнко, Лариса; Кулібаба, Марія; Сеник, Ганна; Генова, О.; Петрова, С.; Святецька, А.
  Черговий випуск колективної монографії присвячено результатам досліджень у різних ділянках української та інших слов’янських та романо-германських мов на рівні синхронії й діахронії, зокрема багатоаспектній реконструкції глибинної природи і функційних особливостей мови, дослідженню її специфіки у слов’янському і світовому комунікативному контексті, висвітленню новітніх напрямів сучасної лінгвістики, обґрунтуванню креативних підходів до наукової кваліфікації мовних виявів, а також інноваційним і традиційним технологіям навчання. У монографії представлено праці вчених Одеської лінгвістичної школи в широкому спектрі їхніх наукових інтересів, систематизовано актуальні напрями наукових пошуків та окреслено перспективи подальших досліджень. Адресовано науковцям, аспірантам, студентам, усім, кого цікавить лінгвістична проблематика.
 • Item
  Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров'я на засадах компетентнісного підходу у США та Канаді
  (Лопатіна О. О., 2021) Мельник, Л.; Савіна, Т.; Ушакова, О.; Юрочко, Тетяна
  Підрозділ 2.2. з колективної монографії "Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров'я України в умовах системних змін", у якому йдеться про підготовку керівних кадрів у сфері охорони здоров’я на засадах компетентнісного підходу у США та Канаді.
 • Item
  Визначення потреби в підготовці керівних кадрів для сфери охорони здоров'я в Україні
  (Лопатіна О. О., 2021) Мельник, Л.; Савіна, Т.; Юрочко, Тетяна
  Підрозділ 3.1. з колективної монографії "Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров'я України в умовах системних змін", у якому йдеться про визначення потреби в підготовці керівних кадрів для сфери охорони здоров'я в Україні.
 • Item
  Syllabi collection on diversity and intersectionality in public health: reflecting on the development
  (2022) Wandschneider, L.; Podar, D.; Wetzel, L.; Luetke Lanfer, H.; Skrypnikova, O.; Razum, O.; Selig, S.; Namer, Y.
  Background: Highlighting the intersectionalities between different markers of diversity and health inequities encourages the reconsideration of normativities in public health (PH). We developed an open access collection of syllabi on the relevance of intersectionality and diversity in PH together with the Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER). Objectives: We developed the syllabi in a participatory, iterative process guided by transformative teaching pedagogy. We reflect on this process and how this can inform the enhancement of the syllabi themselves, as well as future curriculum development. Results: We recruited a core group of 9 PH researchers, teachers and professionals from all career levels from participants of introductory session presentations in different settings (e.g., 14th EPHC, ASPHER Retreat). The core group met once a month for one year online, and each meeting took the form of co-working sessions in breakout rooms to develop the syllabi based on interest and expertise. We designed a qualitative online survey to evaluate and ensure the scientific rigor and pedagogical value of the syllabi. We invited critical and constructive input from ASPHER member school professionals with expertise in intersectionality, diversity or curriculum development in PH in terms of content and pedagogy. Conclusions: Drawing from the expertise of the PH community we combined diverse professional and cultural backgrounds, experiences from different career levels and PH education systems, as well as specialisation in the PH field. The transformative pedagogical approach was considered particularly valuable in strengthening competences such as reflexive strategies and self-, social- and global awareness which are key to teaching on diversity and intersectionality issues. The peerreview structure supports the uptake in PH education and a sustainable implementation. The collection will also allow PH faculty to diversify their pedagogical approaches.
 • Item
  Socio-psychological readiness for management of future health care managers
  (2022) Bazyl, Tamara; Yurochko, Tetiana; Shevchenko, Maryna; Bronikova, Svitlana; Skrypnikova, Olena
  The aim: To determine the content, components and levels of formation of social and psychological readiness of future managers of the health care system for management activities. Materials and methods: The research was conducted among students of master’s programs that prepare future managers for the health care system of Ukraine. The basic motivators of their social and psychological activity as a person, the formation of metacognitive strategies, the diagnosis of communicative and characterological features of personality and signs of leadership are determined. Results: These studies indicate the readiness of students for future activities. 80% of respondents were diagnosed with a high level of such potential, 20% – medium. The results indicate that the respondents have a significant potential of communicative and characterological abilities that can affect their further professional activity: intellectual (4,11±0,66) and volitional (4,17±0,33) traits, attitude to themselves (4,02 ± 0,36), focus on achieving goals (4,22 ± 0,42). The evaluation of the above characteristics was made on a 5-point scale. Future managers have formed a metacognitive "profile", identified high levels of metacognitive abilities (47,6 ± 4,182 points). Conclusions: It is established that the respondents have a high and appropriate moderate level of formation of the main components of readiness for managerial activity and have the appropriate managerial potential.
 • Item
  Qualitative exploration of the early experiences of opioid use disorder patients from private clinics after Russia's invasion of Ukraine in five major cities in Ukraine
  (2023) Mazhnaya, Alyona; Meteliuk, Anna; Pykalo, Iryna; Altice, Frederick Lewis
  Introduction: Following the full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation on 24 February 2022, over 6,000 patients were at risk of potential disruptions in treatment with medications for opioid use disorder (MOUD) in Ukraine. Before 2022, privatized MOUD clinics had emerged, partly driven by restrictive governmental policies and practices in state-funded facilities. Nevertheless, scant information exists regarding their operation and the patient’s experiences, especially during crises. This study seeks to elucidate the initial lived experiences of patients utilizing private MOUD clinics, integrating these insights with an analysis of the responding health system during war. Methods: The findings are derived from 20 qualitative semi-structured interviews conducted between March and June 2022, engaging participants from five major Ukrainian cities: Kharkiv, Kyiv, Odesa, Poltava, and Zaporizhzhya. Employing a rapid analysis procedure, we examined the data through descriptive and analytical summaries aligned with the domains of the data collection instrument. Results: Emergent themes encompassed stress and uncertainty following the invasion’s onset, challenges accessing MOUD, and consequent perceptions concerning state-funded versus private clinics. The study identified disruptions in the operation of private MOUD clinics across most cities examined. Issues pertaining to MOUD medication availability were linked to dosage reductions at state-funded clinics or pharmacy medication shortages or closures. Despite varied experiences at different MOUD clinics and cities, most participants continued their treatment. Discussion: This qualitative exploration provides a perspective on lived experiences with MOUD treatment at private clinics amidst the initial months of the invasion, illuminating how the early days’ stress, access challenges, varied responses from private MOUD clinics, and precarious conditions informed or altered preferences regarding MOUD treatment options. Moreover, these findings corroborate previously documented efforts by myriad stakeholders to mitigate war-related disruptions to MOUD delivery. These insights contribute to the international understanding of health system navigation and resilience during major crises, offering valuable lessons for preparedness development.
 • Item
  Доступ населення до медичної допомоги під час пандемії COVID-19
  (Заповіт, 2021) Юрочко, Тетяна; Юрчишин, Василь; Пищуліна, Ольга
  Розділ 4 інформаційно-аналітичної доповіді "Соціально-економічні наслідки коронакризи". Пандемія COVID-19 стала серйозною загрозою людському розвитку, яка "оголила" всі слабкі місця в усіх, без винятку, сферах суспільної діяльності. Та найбільшого впливу зазнала система охорони здоров’я: оскільки всі сили були кинуті для надання медичної допомоги хворим коронавірусною хворобою, значно знизилася доступність планових медичних послуг. І це стосується не лише країн з низьким чи середнім рівнем соціально-економічного розвитку, системні збої з’явилися навіть у тих країнах, які можуть похвалитися високою доступністю медичних закладів, передовими технологіями та достатнім числом медичних працівників. Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я, пов’язана з пандемією COVID-19, впливає на все суспільство, в т.ч. й на його соціально-економічний розвиток. Тому, незалежно від країни чи континенту, всім доводиться переглядати свої системи охорони здоров’я для пошуку найкращого способу забезпечення рівного доступу до якісних медичних послуг в умовах подолання надзвичайних ситуацій (таких, наприклад, як пандемія COVID-19).
 • Item
  Organization of ophthalmological care in Ukraine
  (2023) Skrypnikova, Olena; Yurochko, Tetiana
  The aim: To consider the organization of ophthalmological care in Ukraine for cataract and glaucoma and +nd out whether it is appropriate to implement advanced good practices of reference countries for Ukraine. Materials and methods: The method of desk review was used, supported by secondary analysis of data, in particular legislative acts. The research included conducting expert interviews with ophthalmologist of the public and private sectors, heads of public healthcare institutions, and management of the National Health Service of Ukraine. We also used materials on good practices from partners within the project ID 22120107 supported by Visegrád Fund. Results: Since the burden of ophthalmological pathologies is increasing and processes of reforming the health care system are taking place, changes in the organization and +nancing of ophthalmological services are taking place. Within the framework of the partner project, "Access to healthcare services in the context of +nancing mechanisms. The case of ophthalmology" identi+ed good practices in the organization of ophthalmological care in the context of improving access to services and improving quality. The results of interviews with key stakeholders led to the fact that the respondents generally support all the good practices proposed by the partner countries and indicate their arguments why the proposed practices are (not)appropriate to implement in Ukraine. Conclusions: The organization and +nancing of healthcare in Ukraine still require the study and implementation of good practices so that patients can have access to quality services and treatment.
 • Item
  Ризики застосування вимірювань результатів за шкалою часу до події та порядковими шкалами в клінічних дослідженнях COVID-19
  (2021) Ященко, Марія
  У статті представлено результати літературного пошуку й аналізу кінцевих точок інтервенційних клінічних досліджень фази III-IV, що стосуються лікування госпіталізованих пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) та її профілактики.
 • Item
  Financing mechanisms of ophthalmological care in Ukraine: current state and main problems
  (2022) Skrypnikova, Olena; Yurochko, Tetiana
  Changes in the current healthcare system began with the reform in 2018. During this time, it was possible to transform the primary level of medical care, to introduce the concept of a family doctor in all public and most private healthcare facilities, and to expand the pool of family doctors. Further reform of the healthcare system involves the development of powerful and high-quality specialized medical care. Since the most important and complex treatment usually takes place at the secondary and tertiary levels of medical care, it is clear that a lot of effort and resources are required to maintain high-quality services and access to them. Also, during changes to any system, its weaknesses are revealed, which must be strengthened or completely eliminated. Therefore, the main goal of the study was to analyze the organization of specialized medical care for cataract and glaucoma, in particular, the mechanisms of financing specialized medical care and state financial guarantees of medical care for the population with ophthalmic diseases, both in public and private healthcare facilities. In order to study the above-mentioned issues, the main regulatory legal acts that are governed by the Ministry of Health of Ukraine, the National Health Service of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine and other government institutions were analyzed. Also, in order to reach research questions, the requirements and specifications of the packages of the Programme of Medical Guarantees 2020—2022 were considered. The results of the analysis showed that the treatment of cataract and glaucoma is carried out both on an inpatient and outpatient levels, including 1-day hospitalization. The state financial guarantees of medical care that the government offers to the public do not currently cover all the needs of patients with cataract and glaucoma. Also, most ophthalmic services are provided in private healthcare facilities due to the availability of a wider range of ophthalmic services and quality treatment. Further directions of research will concern a deeper and more detailed analysis of the conditions of financial guarantees of ophthalmic services offered in the public and private sectors.
 • Item
  The strategy-oriented aspects of enterprise capitalization
  (2019) Shevchuk, Nataliia; Bortnik, Anastasiia
  The present article provides the argumentation of the theory of enterprise capitalization, based on the interrelation of basic categories of strategic management (capacity, resources, value) and financial management (assets, added value, value). The work represents the results of streamlining of scientific approaches to the study of capitalization of an enterprise. There were determined the main areas of study of the enterprise capitalization within the framework of strategy-oriented approach, on the basis of three-pronged understanding of content and processes of capital formation.
 • Item
  Дослідження видів прогнозування потреби населення в послугах сфери охорони здоров'я
  (2022) Інгінова, К.; Юрочко, Тетяна
  У даній статті наведено аналітичний огляд міжнародних підходів процесів прогнозування потреб населення в медичних послугах. Авторами зазначена важливість визначення подібної методики прогнозування у сфері охорони здоров’я на державному рівні, особливо під час процесів планування державного бюджету. Адже витрати на охорону здоров'я у порівнянні з національними доходами продовжують істотно зростати у більшості розвинутих країн світу – як абсолютно, так і відносно. В результаті аналізу зарубіжного досвіду, авторами загострено увагу на тому, що прогнозування системи охорони здоров'я вимагає надійних даних, інформації та відповідних аналітичних інструментів для прогнозування конкретних умов або екстреної ситуації. Охорона здоров'я - це сфера суспільної діяльності, що постійно розвивається, і завдяки технологіям вона дуже швидко трансформується щодня. Зростання та розширення попиту на медичні послуги представляють собою як можливості, так і загрози. У статті неодноразово наголошується на тому, що фактично не існує єдиного підходу до прогнозування потреб системи охорони здоров'я, тому часто використовуються різні методи прогнозування сукупностей або специфічних умов даних систем. У свою чергу, інструменти прогнозування потреб системи охорони здоров'я дозволяють особам, які приймають рішення, аналізувати тенденції стану здоров'я населення; визначати вплив різних заходів і приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації програм та національних політик. Аналіз літератури показав, що методи прогнозування охорони здоров'я повинні використовуватись як при прогнозуванні потреб у медичних послугах, так і у формуванні національних політик у сфері охорони здоров’я. Використання правильних інструментів прогнозування може допомогти керівникам у сфері охорони здоров'я ефективно планувати зміни у відповідності до суспільних потреб. У висновку керівникам системи охорони здоров’я рекомендовано усвідомити, що прогнозування медичних послуг є неточною наукою, тому задля оптимальних результатів їм необхідно розвивати здатність інтерпретувати аналітичні дані на основі в тому числі власного попереднього управлінського досвіду.
 • Item
  Інгаляційні антисептики й інгаляційні противірусні нерецептурні препарати в профілактиці ГРВІ, зокрема COVID-19: епідеміологічне дослідження
  (2022) Фещенко, Ю.; Гуменюк, М.; Линник, М.; Дзюблик, О.; Кужко, М.; Терешкович, О.; Хмель, О.; Панащук, І.; Ященко, Марія; Денисов, О.; Спринсян, Т.
  Обґрунтування. У статті представлено результати суцільного крос-секційного неінтервенційного багатоцентрового ретроспективного епідеміологічного дослідження, що включало 3443 учасників. Методами збору даних були анкетування та швидкий тест на антитіла до SARS-CoV-2. Мета. Визначення зв’язку між систематичним використанням додаткових препаратів для профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема інгаляційних антисептиків і противірусних препаратів, окремо й у комбінації з іншими лікарськими засобами та ризиком розвитку COVID-19. Результати та іх обговорення. Інгаляційні антисептики приймали 396 осіб (11,8 %) у будь-який період із березня 2020 року, а 410 осіб (12,2 %) приймали інгаляційні противірусні препарати. Виявлено статистично значущий протективний зв’язок із випадком COVID-19 у разі прийому інгаляційних антисептиків та інгаляційних противірусних препаратів (відношення ризиків 0,901; 95 % довірчий інтервал 0,856-0,948). Висновок. Застосування інгаляційних антисептиків та інгаляційних противірусних препаратів як додаткової профілактики COVID-19 показало статистично значущий вплив на зниження ризику захворіти на коронавірусну інфекцію, а також те, що різні їх комбінації з іншими групами лікарських препаратів як додаткових засобів для профілактики COVID-19 мали статистично значущий протективний зв’язок із випадком захворювання, тяжкістю перебігу COVID-19 і потребою в госпіталізації.
 • Item
  Контент-аналіз офіційних медіа-повідомлень щодо здорового харчування дітей в Україні в контексті рекомендацій ВООЗ
  (2022) Гейко, Леся; Юрочко, Тетяна
  У статті представлено дослідження офіційних медіаповідомлень про здорове харчування дітей в Україні в контексті рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), виконаного за методологією класичного кількісного контент-аналізу. Офіційна комунікація була концептуалізована як опубліковані джерела на сайті Міністерства охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я, а також у нормативно-правових документах, що формують політику здорового харчування. Результати засвідчують, що офіційна медіакомунікація щодо здорового харчування дітей частково узгоджена з рекомендаціями ВООЗ. 48,9% одиниць аналізу містили в тексті хоча б одну з рекомендацій ВООЗ. Дослідження офіційної комунікації з використання кількісної методології є істотним для розуміння державної політики щодо здорового харчування дітей та її успішної імплементації у суспільстві.
 • Item
  Comprehensive assessment of influence of the innovative development asymmetry on functioning of the industrial enterprise
  (2020) Sahaidak, Mykhailo; Tepliuk, Mariia; Dykan, Volodymyr; Popova, Nataliia; Bortnik, Anastasiia
  Purpose. To develop and test a methodological approach to assess the impact of the asymmetry of innovative development on the activities of an enterprise based on a combination of statistical, economic, graphical methods of analysis. Methodology. The study used a set of general and special methods of cognition: logical generalization, qualimetric comparison, taxonomic and index analysis, graphical visualization, scientific abstraction and systematization of data. Findings. The research established that the current stage of innovative development of economic entities of Ukraine is characterized by asymmetry of the components of the resource portfolio, which in turn actualizes globalization, European integration processes, which emphasizes the importance of the innovative component of development. A comprehensive methodological approach to assess the impact of asymmetry of innovation development on the enterprise, the approbation of which allowed identifying key components of the resource portfolio, characterizing trends and identifying major problems of innovative development of economic entities under the influence of asymmetric fluctuations. An algorithm of use of resource combinations on the basis of asymmetric innovative development of the enterprise is offered. Originality. In the course of the research a scientific and methodological approach to a comprehensive assessment of the impact of the asymmetry of innovative development on the activities of the enterprise was developed. In contrast to the existing ones, this approach includes: methodological principles of indicative analysis of the effectiveness of the processes of rationalization of the asymmetry of enterprise development based on the expansion of the system of indicators related to the assessment of funding sources. It allows assessing the potential of the chosen strategy of formation of its development resources, recommending methodical approaches to determining the efficiency of resource usage of the enterprise on the basis of comprehensive diagnostics of the resource portfolio, Practical value. The results of the study can be used by practitioners, scientists, government officials to monitor the asymmetry of innovative development of the enterprise, as well as to improve measures of state regulatory influence on economic entities to enhance innovative development of the country and bring the results of scientific research in line with the current needs of the real sector of the economy. Keywords: asymmetry
 • Item
  Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства
  (2020) Бортнік, Анастасія
  Мета даної статті полягає у визначенні ключових аспектів цифрової трансформації бізнес-моделі в контексті створення ціннісних орієнтирів для всіх зацікавлених сторін. Запропоновано розгляд адаптації моделі до цифрових і соціальних змін як перетворення у нову форму ведення бізнесу у зв’язку зі зростаючим використанням цифрових активів, яка краще підходить і задовольняє умови для функціонування в цифровій економіці, вибудовує взаємозв’язки з цифровими споживачами і партнерами. Визначено, що елементи класичного мейнстріму у формі "канви" в умовах цифрової трансформації слабо пов’язані з незначним угрупуванням за аспектами функціонування підприємства, клієнтів, продажів і фінансів. Виокремлено ключові характеристики щодо цифрової трансформації елементів бізнес-моделі в порівнянні з класичним мейнстрімом в умовах сьогодення. Запропоновано систематизоване уявлення про ключові домени цифрової трансформації бізнес-моделі.
 • Item
  Моделювання бізнес-архітектури підприємства
  (2020) Бортнік, Анастасія
  Метою даної статті є проведення аналізу архітектури підприємства як засобу, що сприяє управлінню знаннями та змінами, і порівняння його з іншими інструментами, які використовують різні підходи до моделювання бізнесу. Досліджено комплексний методичний інструментарій моделювання архітектури підприємства на основі збалансованої системи показників, підходу Європейського фонду управління якістю, цілей управління інформаційними та суміжними технологіями, бібліотеки інфраструктури інформаційних технологій. Проведено їх порівняльну характеристику для моделювання архітектури підприємства. Визначено, що основна роль архітектури підприємства полягає в ефектив- ному моделюванні управління знаннями та змінами, яке слугує входом і підтримкою для інших структур і методик.
 • Item
  Диджиталізація для підвищення доступності послуг охорони здоров'я для ВПО в умовах воєнного стану
  (Харківський національний медичний університет, 2022) Александренко, Гліб; Бастирєва, Є.
  Доступність послуг охорони здоров'я, своєчасне забезпечення населення ліками та медикаментами, можливість мати в постійному доступі інформацію про заклади охорони здоров'я є серед основних потреб суспільства. Люди потребують того, щоб бути на зв'язку з лікарем та отримувати необхідні консультаційні поради, аби контролювати свій стан здоров'я. Зараз Україна перебуває у воєнному стані через агресивне вторгнення Російської Федерації на її землі, що, безумовно, ускладнило роботу усіх сфер охорони здоров'я. Метою нашого дослідження є обґрунтування ефективності диджиталізації послуг охорони здоров'я для підвищення їх доступності в умовах воєнного стану.