Менеджмент : навчальний посібник

Permanent URI for this collection

Навчальний посібник побудовано таким чином, щоб дати комплексне уявлення про систему управління. Розглянуто генезис управлінської науки, організаційну систему управління, типологію сучасного менеджера, зміст та організацію управлінської діяльності, самоменеджмент, комунікації в управлінні, стратегічне управління в системі сучасного менеджменту, управління конкурентоспроможністю організації, управління ресурсним потенціалом, антикризове управління та ефективність управління. Для науковців, викладачів, здобувачів усіх рівнів вищої освіти, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться прогресивними методами управління сучасними організаціями.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Ефективність управління
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Воропай, Ольга
  Тема 13. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання ефективності та методів розрахунку ефективності системи управління.
 • Item
  Антикризове управління
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Пріб, Катерина
  Тема 12. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання антикризового управління та неплатоспроможності і банкрутства господарюючих суб'єктів в умовах крайнього загострення кризи.
 • Item
  Управління ресурсним потенціалом
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Могилова, Марина; Храпкіна, Валентина; Курило, Людмила; Лойко, Валерія; Маляр, С.
  Тема 11. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання управління основним, оборотним та інтелектуальним капіталом.
 • Item
  Управління конкурентоспроможністю організації
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Чала, Ніна; Волошин, Андрій
  Тема 10. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання конкурентоспроможності організації, конкурентоспроможності продукту та окреслено методи оцінювання конкурентоспроможності.
 • Item
  Стратегічне управління в системі сучасного менеджменту
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Ігнатьєва, Ірина; Гавриленко, Тетяна; Сербенівська, Аліна
  Тема 9. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання стратегічного менеджменту як концептуальної системи, вибору і формування корпоративної стратегії та бізнес-плану як інструмента реалізації стратегічного плану підприємства.
 • Item
  Самоменеджмент
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Сидоренко, Оксана
  Тема 8. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання самоменеджменту, його функцій та основних методик.
 • Item
  Комунікації в управлінні
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Ковшова, Ірина; Гриджук, Ірина
  Тема 7. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання управлінських комунікацій, організації комунікаційного процесу, комунікаційного менеджменту.
 • Item
  Час і організація праці в менеджменті
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Гуменна, Олександра
  Тема 6. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання тайм-менеджменту в організації, особливостей і правил ділового спілкування, організації і проведення службових нарад та техніки контактів з підлеглими.
 • Item
  Зміст і організація управлінської діяльності
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Медвідь, Вікторія; Михайлова, Любов; Михайлов, А.
  Тема 5. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено такі поняття, як "управління", "трудова діяльність", "управлінська праця".
 • Item
  Типологія сучасного менеджера
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Сидоренко, Оксана; Бутар, Ірина
  Тема 4. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено такі поняття як "керівник", "лідер", "лідерство", "авторитет", окреслено основні функції керівника.
 • Item
  Управління персоналом
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Романченко, Наталія
  Тема 3. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання управління персоналом, концепції маркетингу персоналу, системи управління персоналом.
 • Item
  Організаційні структури управління
  ( "Києво-Могилянська академія", 2021) Гуменна, Олександра
  Тема 2. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання організаційної структури управління, основних видів організаційних структур, організаційного проектування та соціальної відповідальності та етики в менеджменті.
 • Item
  Поняття управління і менеджменту
  ( "Києво-Могилянська академія", 2021) Храпкіна, Валентина; Матукова, Ганна; Кожемякіна, Тетяна; Матукова-Ярига, Дар'я
  Тема 1. з навчального посібника "Менеджмент" за загальною редакцією К. В. Пічик, В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2021. Висвітлено питання сутностей, особливостей і специфіки управління, а також сучасних принципів менеджменту.
 • Item
  Менеджмент : навчальний посібник
  ("Києво-Могилянська академія", 2021) Храпкіна, Валентина; Матукова, Ганна; Кожемякіна, Тетяна; Матукова-Ярига, Дар'я; Гуменна, Олександра; Романченко, Наталія; Сидоренко, Оксана; Бутар, Iрина; Медвідь, Вікторія; Михайлова, Любов; Михайлов, А.; Ковшова, Iрина; Гриджук, Iрина; Ігнатьєва, Iрина; Гавриленко, Тетяна; Сербенівська, Аліна; Чала, Ніна; Волошин, Андрій; Могилова, Марина; Курило, Людмила; Лойко, Валерія; Маляр, С.; Пpiб, Катерина; Воропай, Ольга
  Навчальний посібник побудовано таким чином, щоб дати комплексне уявлення про систему управління. Розглянуто генезис управлінської науки, організаційну систему управління, типологію сучасного менеджера, зміст та організацію управлінської діяльності, самоменеджмент, комунікації в управлінні, стратегічне управління в системі сучасного менеджменту, управління конкурентоспроможністю організації, управління ресурсним потенціалом, антикризове управління та ефективність управління. Для науковців, викладачів, здобувачів усіх рівнів вищої освіти, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться прогресивними методами управління сучасними організаціями.