058: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Символічний вимір елітарного статусу прем'єр-міністра
  (2006) Іванов, О. В.
  Соціологія символу та соціологія еліт є досить розвиненими галузями соціологічної науки, однак досі не було здійснено спроб використати дослідження символіки елітарних статусів для аналізу сучасної політичної ситуації в Україні. Автор, базуючись на соціологічних теоріях символу та еліт, методом контент-аналізу досліджує символіку статусу голови уряду до і після президентських виборів 2004 p., трансльовану в повідомленнях інформаційних інтернет-медіа. Здійснюється спроба показати приховану динаміку та зв 'язок символічних характеристик уряду Віктора Януковича, Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова із зовнішньою політичною кон 'юнктурою.
 • Item
  До проблеми об'єктивності даних, отриманих у процесі якісницького дослідження
  (2006) Саніна, Т.
  У статті розглянуто особливості якісницького методологічного підходу до об'єктивності даних, поняття валідністі та надійності в контексті якісницької парадигми. Також: наведено і проаналізовано основні підходи, що дають змогу підвищити об'єктивність даних, отриманих шляхом досліджень, які базуються на інтерпретативній парадигмі. Окремо розглянуто метод триангуляції - його сильні та слабкі місця.
 • Item
  Поняття стилю життя: можливості операціоналізації в рамках досліджень соціальної стратифікації
  (2006) Міняйло, І.
  У статті зміст поняття «стиль життя» розкрито в світлі дискусії про необхідність удосконалення класової теорії, зокрема, у зв'язку з тенденцією до урізноманітнення життєвих стилів. Також: описано запропонований Гансом-Петером Мюллером життєво-стильовий підхід до вивчення соціальної стратифікації.
 • Item
  Sociological Aspect of Gender Equality Implementation in Sweden (Gothenburg University as Case Study)
  (2006) Martsenyuk, Tamara
  This small project is the case study of gender researches in Gothenburg University particularly and «hot» gender topics in Swedish society on the whole. Using quantitative content-analysis methodology of semi-structured in-depth expert interviews I showed variety of gender topics on different departments of the University, analyzed main gender issues in public discourse and on the political arena in Sweden. Connection between researchers and policy makers in the field of implementing gender equality has also been examined in this aticle.
 • Item
  Сучасна вища освіта як джерело маргінальних ситуацій
  (2006) Малиш, Ліна
  У статті досліджено вплив інституту освіти на перебіг трансформаційних процесів у нашому суспільстві. Розглянуто зміст навчальних програм як одну з його передатних ланок, визначено їх основні недоліки з огляду на опосередковану участь в уповільненні темпів суспільного розвитку. Зокрема, через звернення до концепцій маргінально cmi, окреслено основні напрями такого впливу та схарактеризовано групи, що набувають маргінального статусу під його дією. Також у статті запропоновано основні напрями змін у навчальних програмах для зменшення їх впливу як джерела продукування маргінальних ситуацій.