Сучасна вища освіта як джерело маргінальних ситуацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Малиш, Ліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено вплив інституту освіти на перебіг трансформаційних процесів у нашому суспільстві. Розглянуто зміст навчальних програм як одну з його передатних ланок, визначено їх основні недоліки з огляду на опосередковану участь в уповільненні темпів суспільного розвитку. Зокрема, через звернення до концепцій маргінально cmi, окреслено основні напрями такого впливу та схарактеризовано групи, що набувають маргінального статусу під його дією. Також у статті запропоновано основні напрями змін у навчальних програмах для зменшення їх впливу як джерела продукування маргінальних ситуацій.
Description
Influence of the institute of education on the course of transformation processes in our country is studied in the article. Considering content of educational programms as one of its referral agents it is possible to determine its main disadvantages taking into account the indirect participation in slowing down of the rates of social development. For instance, through addressing to the concepts of marginality the main directions of such influence are pointed out and the groups, which obtain marginal status under its influence, are characterized. Also the article offers the main directions of changes in educational programms for reduce of their influence as the source of production of marginal situations.
Keywords
сучасна освіта, маргинальна ситуація, трансформаційні процеси, навчальна програма
Citation
Малиш Ліна Олександрівна. Сучасна вища освіта як джерело маргінальних ситуацій / Л. О. Малиш // Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки. - 2006. - Т. 58.- С. 65-69.