Основні детермінанти фінансової стратегії індивіда

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Резнікова, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Різноманітні фінансові технології, що останнім часом набули масового поширення, не тільки полегшують життя людей, а й підпорядковують його собі, трансформуючи звичні соціальні практики й уявлення і змінюючи тим самим усе суспільство. Статтю присвячено аналізу впливу економічних, демографічних і соціальних чинників на формування в індивіда певної стратегії економічної поведінки і ставлення до використання таких фінансових інструментів, як борги і накопичення. Звернено увагу на той факт, що саме те, яким люди хочуть бачити своє життя, певною мірою визначає потрібний їм набір фінансових інструментів.
Description
Diverse financial technologies that have been widely spread of late do not only make the lives of people easy. They dominate transforming social practices and views and therefore transforming the whole society itself The article is dedicated to the analysis of economic, demographic and social factors influence on the forming of the certain individual strategy of economic behavior and attitude toward the use of such financial instruments as borrowing and savings. The author also emphasizes that the way people want to see their life to some extent defines the set of financial instruments they need.
Keywords
детермінанти, фінансова стратегіїя, економічне диво, фінансовий інструмент
Citation
Резнікова, О. С. Основні детермінанти фінансової стратегії індивіда / О. С. Резнікова // Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки. - 2006. - Т. 58. - С. 40-43.