Сучасна глобальна соціальна система: макросоціологічний підхід та світ-системний аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Хуткий, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Сучасна глобальна соціальна система є складною та багатовимірною соціальною системою, і наявні теоретичні моделі цієї соціальної системи є неповними. У статті здійснено порівняння концептуальних моделей сучасної глобальної соціальної системи, розроблених у межах макросоціологічного підходу та світ-системного аналізу. Автор доходить висновку, що ці підходи використовують відмінні критерії виокремлення соціальних систем, тому розглядають сучасну глобальну соціальну систему у різних, однак зіставних, структурних вимірах, і пропонує застосовувати здобутки обох підходів як взаємодоповнювальні.
Description
The modern global social system is a complex and multidimensional system, and the available theoretical models of this social system are incomplete. The conceptual models of the modern global social system, developed within macrosociological approach and world-systems analysis, are compared in the issue. The author comes to the conclusion that these approaches utilize differing criteria of distinguishing of social systems, and as a result, they study the modern global social system in different nevertheless comparable structural dimensions. As a conclusion, it is suggested to apply the achievements of both approaches as complementary.
Keywords
макросоціологічний підхід, світ-системний аналіз, соціальна система
Citation
Хуткий Дмитро Олександрович. Сучасна глобальна соціальна система : макросоціологічний підхід та світ-системний аналіз / Д. О. Хуткий // Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки. - 2006. - Т. 58. - С. 17-21.