053: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 43
 • Item
  Банкрутство в контексті європейської інтеграції України
  (2006) Бірюков, Олександр
  У статті порушуються проблеми адаптації українського національного законодавства у контексті євроінтеграції. Особливу увагу звернено на виконання вимог щодо узгодження законодавства України про банкрутство з нормами і стандартами Європейського права у зазначеній сфері регулювання суспільних відносин.
 • Item
  Виборчі права людини в контексті імплементації міжнародних стандартів виборів
  (2006) Ільченко, І.
  Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі відповідності національного законо­давства міжнародним стандартам виборів. Узагальненні основні джерела міжнародних стандартів. Автором запропоновані рекомендації щодо імплементації міжнародних стандартів.
 • Item
  Європейська хартія місцевого самоврядування - джерело констутиціїного права України
  (2006) Гірняк, М.
  Належним чином ратифіковані міжнародні договори з питань прав людини, суверенітету держави тощо є джерелами конституційного права. До таких джерел слід віднести Європейську хартію місцевого самоврядування (далі — Хартія), ратифіковану Верховною Радою України в 1997 р. Ця Хартія визначає євроінтеграцію України в сфері місцевого самоврядування. Статтю присвячено проблемам імплементації Хартії в конституційно-правову систему України та її реалізації органами законодавчої, виконавчої і судової влади. Як джерело консти­туційного права, дана Хартія реалізується в практиці діяльності органів влади недостатньо ефективно, а тому ця проблема потребує уваги науковців і практиків.
 • Item
  Державно-правові засади функціонування системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України на етапі трансформації суспільства
  (2006) Зеленюк, Оксана; Копилов, Олександр; Кравченко, Леонід; Макареня, В.
  У статті представлено аналіз законодавчої нормативно-правової бази функціонування у сучасних соціально-економічних умовах системи фізичного виховання студентів вищих на­вчальних закладів України.
 • Item
  Правовий захист неповнолітніх потерпілих за нормами міжнародного права
  (2006) Мокрицька, Ірина
  Стаття присвячена дослідженню питання правового визначення поняття потерпілого та правового статусу неповнолітнього потерпілого. Також: розглядається правовий механізм захисту прав неповнолітніх потерпілих, закріплений у міжнародно-правових актах.