Банківські резерви: економічна суть та правова природа

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Кравченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується економічна суть та правова природа фондів грошових коштів, що мобілізуються та функціонують у банківській сфері як елементи резервної системи країни. Автором здійснено спробу визначити коло зазначених фондів грошових коштів, їх ознаки, правові засади утворення, класифікувати за правовими підставами.
Description
The economic essence and legal nature of the fund of the bankrolls, which are mobilize and function in bank sphere as elements of the country s reserve system are researched in article. The author has realized an attempt to define the circle of the specified fund of the bankrolls, their signs, legal bases of the creation and to classify them on legal basis.
Keywords
фонд грошових коштів, резервна система країни, банківський резерв
Citation
Кравченко Наталія Григорівна. Банківські резерви : економічна суть та правова природа / Н. Г. Кравченко // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 53 : Юридичні науки. - С. 147-155.