Європейська хартія місцевого самоврядування - джерело констутиціїного права України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Гірняк, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Належним чином ратифіковані міжнародні договори з питань прав людини, суверенітету держави тощо є джерелами конституційного права. До таких джерел слід віднести Європейську хартію місцевого самоврядування (далі — Хартія), ратифіковану Верховною Радою України в 1997 р. Ця Хартія визначає євроінтеграцію України в сфері місцевого самоврядування. Статтю присвячено проблемам імплементації Хартії в конституційно-правову систему України та її реалізації органами законодавчої, виконавчої і судової влади. Як джерело консти­туційного права, дана Хартія реалізується в практиці діяльності органів влади недостатньо ефективно, а тому ця проблема потребує уваги науковців і практиків.
Description
International treaties on human rights, sovereignity of the state etc., ratified in the appropriate manner are the sources of constitutional law. European harty of municipality (followed as HARTY) ratified by Verkhovna rada of Ukraine in 1997 is the exemple of one of such sources. This Harty determines the eurointegration of Ukraine in municipal sphere. The article is devoted to problems of implementation of the Harty in constitutional system of Ukraine and its realisation by legislative, executive and judicial organs. As a source of constitutional law this Harty is realised in the practice of state organs with not enough effectivity. That is why this problem needs attention of scolars and practicioners.
Keywords
європейська хартія, євроінтеграція України, проблема імплементації хартії, місцеве самоврядування
Citation
Гірняк М. В. Європейська хартія місцевого самоврядування - джерело констутиціїного права України / М. В. Гірняк // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 53 : Юридичні науки. - С. 181-185.