Особливості європейського правового поля щодо рівності прав жінок і чоловіків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Плотян, Сергій.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються основні міжнародно-правові акти Європейського Союзу та Ради Європи у сфері рівності чоловіків і жінок. Питання забезпечення ґендерної рівності розглядається в контексті історичного розвитку цих двох найважливіших європейських інституцій. Особливу увагу приділено вивченню практики Суду ЄС та Європейського суду з прав людини. Подано також загальний Тендерний аналіз законодавства України та статистичні дані щодо участі жінок у різних сферах суспільного життя.
Description
The Article analyses the basic international legal acts of the European Union and the Council of Europe on equal treatment of men and women. The gender equality is considered in the context of historic development of these two the most important European institutions. A special attention is paid to the case law of the European Court of Justice and the European Human Rights Court. The Article also provides a comprehensive gender analysis of the Ukrainian legislation and statistics data concerning the women s participation in different spheres of social life.
Keywords
права жінки, европейський суд, рівність чоловіка і жінки
Citation
Плотян С. Г. Особливості європейського правового поля щодо рівності прав жінок і чоловіків / С. Г. Плотян // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. - 2006. - Т. 53. - С. 130-135.