Том 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Особливості професійного самовизначення сучасних студентів
  (2020) Боднар, Алла; Рибалочка, Катерина
  У статті розглянуто проблему професійного самовизначення студентів на етапі навчання у ЗВО, виділено основні підходи до вивчення цього процесу, описано особливості його мети, компонентів, етапів та розкрито зв’язок із професійною ідентичністю. Також проаналізовано досвід професійного самовизначення студентів іноземних вишів і виділено ключові тенденції та практики, які можна використати у вітчизняних ЗВО.
 • Item
  Проблеми формування психологічної та управлінської компетентності мережевих лідерів у MLM
  (2020) Брик, Оксана; Кочаровський, Мстислав
  Статтю присвячено оглядовому теоретичному дослідженню проблем формування психологічної компетентності мережевих лідерів щодо управлінської взаємодії, вдосконалення управлінського процесу в сучасних українських мережевих маркетингових компаніях (MLM) з метою досягнення максимальної ефективності управлінської діяльності в мережах за умов ринкового механізму господарювання.
 • Item
  Деформації образу світу молоді в процесі соціалізації
  (2020) Бушай, Ігор
  У статті описано структурні деформації образу світу сучасних старшокласників, як-от порушення когнітивних знань про світ, емоційних переживань, сприйняття реального та ідеального світу. Деформації образу світу є психологічною основою формування відхилень поведінки і соціалізації сучасних школярів.
 • Item
  Почуття провини у звинувачувальному контексті оцінки міжетнічних відносин
  (2020) Васютинський, Вадим
  Почуття провини, інтернальність у сфері невдач, психологічне тяжіння до бідности та вербальну агресію розглянуто в контексті оцінювання відносин українців із сусідніми народами. Опитано 1356 студентів із різних вишів та регіонів України. Почуття провини виявилося найбільш чутливим до оцінки міжетнічних відносин. Залежно від контексту оцінювання воно може спонукати або до звинувачення власної етнічної спільноти, або до звинувачень на адресу інших етнічних груп, або до уникання прямих звинувачень та вибору нейтральних оцінок.
 • Item
  Вік як диференціально-психологічний чинник аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості
  (2020) Гуляс, Інесса
  На підставі результатів проведеного емпіричного дослідження, зокрема за даними однофакторного дисперсійного аналізу, встановлено відмінності детермінант аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості за критерієм віку. Виявлено, що респонденти періоду пізньої дорослості краще оцінюють свій психологічний вік на противагу своїм молодшим колегам – представникам періодів ранньої і середньої дорослості, їх також вирізняє кращий показник суб’єктивної реалізованості життя, вони оптимістичніші, прагнуть до пізнання нового, мають вищий рівень самооцінки щодо загальної і соціальної самоефективності, краще вибудовують стратегію власного життя. Розкрито закономірність: від періоду середньої до періоду пізньої дорослості особливої значущості набувають інструментально-суб’єктні здатності в аксіопсихологічному проєктуванні життєвих досягнень особистості.