Українська Орієнталістика: спеціальний випуск з юдаїки

Permanent URI for this collection

Увазі академічної спільноти пропонуються статті й рецензії з юдаїки українських і закордонних (США, Канада, Ізраїль, Німеччина, Швеція, Росія) дослідників. Статті присвячені різним аспектам і проблемам історії та культури єврейської цивілізації від давнини до нашого часу.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  The Jerusalem Theory of the Dead Sea Scrolls Authorship: Origins, Evolution, and Discussions
  (2011) Chernoivanenko, Vitalii
  Стаття присвячена проблемі походження та історії розвитку єрусалимської теорії авторства рукописів Мертвого моря, її перевагам і недолікам та місцю, що вона займає в сучасній кумраністиці. На підставі аналізу досліджень автор доходить висновку, що єрусалимська теорія об’єктивно сформувалася як відповідь на суперечності кумрано-есейської теорії; предтечею теорії стала гіпотеза К. Г. Ренґсторфа щодо єрусалимських витоків кумранських рукописів; завершальною фазою у формуванні теорії стали дослідження Н. Ґолба; зазначена теорія містить як конструктивні шляхи вирішення проблеми авторства рукописів Мертвого моря, так і певні недоліки; єрусалимська теорія являє собою цінну спробу по-новому відповісти на старі виклики в сучасній кумраністиці.
 • Item
  Messianic Jerusalem and the Myth of an Emperial City in Late Antiquity
  (2011) Sivertsev, Alexei
  В статье исследуется влияние образов имперской столицы в литературе и искусстве поздней античности на текст мессианского Иерусалима, который сформировался в еврейской эсхатологии того времени. Особое внимание уделяется сравнительному анализу мифов об основании Константинополя и мессианского Иерусалима. В статье, в частности, анализируется позднеантичный эсхатологический текст “Отот ха-Машиах”. В нем описывается возрождение Иерусалима во времена Мессии, и это описание обнаруживает родство этого текста с легендами об основании Константинополя. В обоих случаях декларируется тесная связь между правителем и имперской столицей. Оба сценария рассматривают обретение и перенос реликвий как важный элемент в формировании текста города. В обоих случаях реликвии и связанные с ними ритуалы формируют своего рода смысловой и семиотический центр, вокруг которого строится обновленная столица империи. Подобно позднеантичным Риму, Константинополю, Равенне и Аахену, мессианский Иерусалим был городом, построенным в соответствии с константиновской и постконстантиновской эстетической и идеологической программой.
 • Item
  Religious Tradition and Logic: The Case of Jewish Philosophy
  (2011) Dymerets, Rostyslav
  У статті представлено спробу аналізу підходів низки визначних єврейських філософів до визначення меж співіснування і взаємодії логічного та традиційно-релігійного способів вираження думки, її зв’язку з людськими діями, світом речей і Богом. Автор виявляє як спільну основу, так і особливості кожного з цих підходів. Люди використовують два протилежні за сутністю, але водночас взаємодоповнюючі один одного способи мислення: логіко-абстрактний і традиційно-конкретний, Перший полягає в операційному використанні абстрактних понять, другий - в актах поєднання конкретних уявлень, понять або імен. В єврейській філософії, представники якої від самого початку намагалися поєднати традицію Тори з давньогрецькою логікою, проблема узгодження цих двох способів мислення стала ледь не центральною. Різні (хоча, звичайно, не всі) способи формулювання та вирішення цієї проблеми розглянуто в цій статті, що являє собою одну з перших спроб поглянути на єврейську філософію з цієї точки зору. Запроваджений у ній підхід дає можливість розширити наше уявлення про принципи людського мислення, поставивши, фактично, на один ціннісний рівень раціоналістичне мислення й традиційно-релігійне.
 • Item
  Rabbi Eliezer Berkovits: Halakhah and Modern Ortodoxy
  (2011) Rosenak, Avinoam
  У статті подається панорамне зображення філософії Галахи равина Еліезера Берковіца. Описується глибокий зв’язок між учителем і учнем: равином Яаковом Єхіелем Вейнбергом, одним із найбільш помітних галахічних авторитетів - законодавців (позек) після Голокосту, та р. Берковіцем. Обидва були ортодоксальними равинами, вченими і в той самий час релігійними гуманістами. Аби пояснити унікальну філософію Галахи р. Берковіца, в статті розглядаються його критика західної моралі та питання взаємодії тіла й душі. Стаття ілюструє метагалахічні підходи р. Берковіца у світлі трьох галахічних питань: суперечки стосовно ишіти, посмертних медичних оглядів та статусу жінки в галахічній єврейській громаді.
 • Item
  Why Does Leo Strauss Read the Works of Maimonides?: On the Connection between Modern and Medieval Political Philosophy
  (2011) Shyrokykh, Karina
  Политическая философия Лео Штрауса напрямую связана со средневековой философией. Штраус был уверен, что тщательное изучение еврейской средневековой политической философии может быть полезным для западной цивилизации в решении проблем современности. Когда в начале 1960-х годов его попросили резюмировать выводы его исследований, Штраус обозначил их как “... почти двадцать пять лет постоянно прерывающегося, но никогда не прекращающегося полностью изучения ‘Путеводителя растерянных’”. Таким образом, главными вопросы этой статьи являются: Почему Штраус читал работы Маймонида настолько усердно, и почему именно “Путеводитель” привлек его основное внимание? Каким образом можно применить идеи Маймонида, по мнению Штрауса, в современной политической философии? Для ответа на эти вопросы мы исследуем работы Штрауса, в которых он обсуждает “Путеводитель” (часть III, главы XXVII и XXVIII) и “Трактат о логике” (главы VIII и XIV).