13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  (2017-07-03) Бойко, Оксана; Копець, Людмила
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Інститут вищої освіти НАПН України, Київ, 2017. У дисертації визначено чинники та особливості створення, організації підготовки і розвитку докторських програм із соціальної роботи у Великобританії, і на цій основі розроблено й науково обґрунтовано концептуальні засади підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти в Україні. Уточнено поняття "професійна підготовка на третьому рівні вищої освіти із соціальної роботи". Встановлено основні чинники, які сприяли розвитку третього рівня вищої освіти з соціальної роботи у Великій Британії та охарактеризовано особливості його розвитку; визначено основні типи, характеристики і зміст сучасної дослідницької підготовки фахівців із соціальної роботи, джерела формування змісту національних докторських програм із соціальної роботи у Великобританії. Розроблено та теоретично обґрунтовано концептуальні засади підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти в Україні, зокрема горизонтальна диференціація ступенів за змістовою орієнтацією підготовки, за формою їх здобуття; наявність фахової компоненти в освітній і науковій складових підготовки; організаційні підходи до підготовки тощо.
 • Item
  Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  (2017-07-03) Бойко, Оксана; Копець, Людмила
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Інститут вищої освіти НАПН України, Київ, 2017. У дисертації визначено чинники та особливості створення, організації підготовки і розвитку докторських програм із соціальної роботи у Великобританії, і на цій основі розроблено й науково обґрунтовано концептуальні засади підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти в Україні. Уточнено поняття "професійна підготовка на третьому рівні вищої освіти із соціальної роботи". Встановлено основні чинники, які сприяли розвитку третього рівня вищої освіти з соціальної роботи у Великій Британії та охарактеризовано особливості його розвитку; визначено основні типи, характеристики і зміст сучасної дослідницької підготовки фахівців із соціальної роботи, джерела формування змісту національних докторських програм із соціальної роботи у Великобританії. Розроблено та теоретично обґрунтовано концептуальні засади підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти в Україні, зокрема горизонтальна диференціація ступенів за змістовою орієнтацією підготовки, за формою їх здобуття; наявність фахової компоненти в освітній і науковій складових підготовки; організаційні підходи до підготовки тощо.
 • Item
  Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  (2016) Чуканова, Світлана; Голубєва, Марія; Лещенко, Марія; Савенкова, Людмила
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2016. У дисертації досліджено процеси становлення та реформування професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології у США. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені питанням вивчення професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології, а також зв’язку інформології з бібліотечною справою. Визначено актуальні тенденції процесу професійної підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі у системі вищої освіти США, розглянуто структуру та зміст, форми організації навчання та вплив реформування системи професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології на професійну мобільність бібліотечних працівників у США. У результаті дослідження запропоновано розширити навчальні плани із інформаційної, бібліотечної та архівної справи дисциплінами інформаційного характеру у ВНЗ України із застосуванням сучасного передового досвіду США.
 • Item
  Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  (2016) Чуканова, Світлана; Голубєва, Марія; Лещенко, Марія; Савенкова, Людмила
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2016. У дисертації досліджено процеси становлення та реформування професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології у США. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені питанням вивчення професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології, а також зв’язку інформології з бібліотечною справою. Визначено актуальні тенденції процесу професійної підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі у системі вищої освіти США, розглянуто структуру та зміст, форми організації навчання та вплив реформування системи професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології на професійну мобільність бібліотечних працівників у США. У результаті дослідження запропоновано розширити навчальні плани із інформаційної, бібліотечної та архівної справи дисциплінами інформаційного характеру у ВНЗ України із застосуванням сучасного передового досвіду США.
 • Item
  Формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої управлінської діяльності
  (Видавництво Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2011-05-16) Рибніков, Святослав
  Дисертацію присвячено проблемі формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої управлінської діяльності. Проаналізовано філософські та психолого-педагогічні аспекти феномену готовності майбутніх екологів до професійної діяльності, розкрито його зміст та структуру; сформульовано соціально-історичні й науково-педагогічні детермінанти розвитку різних підходів до підготовки формування цього виду готовності; побудовано кількісну модель професійно орієнтованої управлінської діяльності фахівця-еколога; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої управлінської діяльності; удосконалено навчальні програми дисциплін еколого-управлінського блоку.