Формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої управлінської діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-16
Authors
Рибніков, Святослав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract
Дисертацію присвячено проблемі формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої управлінської діяльності. Проаналізовано філософські та психолого-педагогічні аспекти феномену готовності майбутніх екологів до професійної діяльності, розкрито його зміст та структуру; сформульовано соціально-історичні й науково-педагогічні детермінанти розвитку різних підходів до підготовки формування цього виду готовності; побудовано кількісну модель професійно орієнтованої управлінської діяльності фахівця-еколога; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої управлінської діяльності; удосконалено навчальні програми дисциплін еколого-управлінського блоку.
Description
The dissertation is devoted to the forming future environmentalists’ readiness to professionally oriented managerial activity. The philosophical, psychological and pedagogical aspects of the future environmentalists’ readiness to professional activity are analysed, its essence and structure are cleared up; the social-and-historical and scientific-and-pedagogical determinants of the development of different approaches to forming the readiness are stated; a quantitative model is designed for the environmentalists’ professionally oriented managerial activity; the pedagogical conditions of forming future environmentalists’ readiness to professionally oriented managerial activity are reasoned theoretically and tested experimentally; the syllabi of the disciplines of the environmental management section are improved.
Keywords
професійна підготовка майбутніх екологів, система екологічного управління, професійно орієнтована управлінська діяльність фахівця-еколога, готовність до професійної діяльності, педагогічні умови, дисципліни еколого-управлінського блоку, екологія, освіта, ecology, education, дисертація
Citation
Рибніков С. Р. Формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої управлінської діяльності : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогичних наук / Рибніков Святослав Романович ; Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". - Луганськ : [б.в.], 2011. - 20 с.