Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Чуканова, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2016. У дисертації досліджено процеси становлення та реформування професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології у США. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені питанням вивчення професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології, а також зв’язку інформології з бібліотечною справою. Визначено актуальні тенденції процесу професійної підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі у системі вищої освіти США, розглянуто структуру та зміст, форми організації навчання та вплив реформування системи професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології на професійну мобільність бібліотечних працівників у США. У результаті дослідження запропоновано розширити навчальні плани із інформаційної, бібліотечної та архівної справи дисциплінами інформаційного характеру у ВНЗ України із застосуванням сучасного передового досвіду США.
Thesis abstract for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education.– Borys Grinchenko Kyiv University. – Kyiv, 2016. This dissertation investigates the processes of development and reforming of LIS professional training in the USA. Analyzed works of Ukrainian and foreign researchers dedicated to the issues of LIS education and Information Science connection to the librarianship helps to observe better the structure of LIS education in the USA. The current tendencies of LIS education in the USA had been extracted in terms of this research which helped to regard closely the structure and content of the system of higher LIS education in the USA. As a result of this research an idea of modernizing LIS education in Ukraine has been established. The following directions of American LIS education application in Ukraine were distinguished: implementing information science into the curriculum of LIS programs in Ukraine, empowering Ukrainian Library Association with opportunities to provide the monitoring of LIS education process, increasing professional mobility of LIS specialists in Ukraine.
Description
Keywords
бібліотекознавство та інформологія, бібліотечна справа, інформаційна діяльність, система вищої освіти США, організаційно-методичні засади професійної підготовки, тенденції професійної підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі, library and information science, librarianship, information profession, higher education system in the USA, organizational and methodological basis of professional training, tendencies in LIS specialists’ professional training, автореферат дисертації
Citation