009 (2): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 54
 • Item
  Кінетика розтікання в металевих системах з хімічною взаємодією компонентів
  (1999) Кострова, Людмила
  Представлено результати експериментального дослідження кінетики розтікання в бінарних металевих системах з різним характером хімічної взаємодії компонентів. Досліджено вплив на розтікання процесів утворення на міжфазовій границі проміжних фаз та взаємного розчинення розплаву і твердої фази. Одержані результати свідчать про те, що навіть на початкових стадіях розтікання в нестаціонарних гідродинамічних умовах хімічна взаємодія на периметрі змочування істотно впливає на швидкість розтікання.
 • Item
  Дослідження фотоініційованої полімеризації акрилових мономерів у тонкому шарі.
  (1999) Шаповал, П.
  Досліджено кінетичні закономірності процесу фотоініційованої полімеризації акрилових мономерів гліколів. Встановлено, що процес, який відбувається в тонкому шарі, описується загальними підходами, визначеними для полімеризації в масі. Аномальність поведінки процесу полімеризації диакрилату поліетиленгліколю можна пояснити просторовою конформацією молекул цього мономеру.
 • Item
  Адсорбційні властивості нового класу адсорбентів - полісорбів
  (1999) Підліснюк, В.
  Розглянуто властивості нового класу адсорбентів — пористих полімерних матеріалів. Запропоновано підходи для аналізу структури полісорбів, опису рівноваги адсорбції індивідуальних органічних розчинених речовин та їхніх бінарних сумішей на цих сорбентах, показано шляхи практичного застосування полісорбів для очистки локальних потоків стічних вод з утилізацією поглинутих речовин.
 • Item
  Комплексоутворення - ультрафільтрація водно-сольових розчинів гумінових речовин
  (1999) Брик, М.; Нігматулін, Р.; Алпатова, А.; Вейсов, Б.
  The analysis of the mathematical model of thermooxidant regeneration process on active carbon used for purifying of sewage water are made. The new most exactly expression of function for heat quantity calculation in the unit of volume on the adsorbate oxidation on the single grain are obtained.
 • Item
  Моделювання активних центрів мідь-вмісних білків на основі координаційних сполук міді
  (1999) Зуб, Ю.; Гребенюк, А. Г.; Тригубенко, С.; Богдан, Т. В.
  Виконано ab initio квантовохімічні розрахунки серії мідь-пероксидних комплексів з метою визначення ефекту приєднання кисню у вигляді пероксиду та супероксиду на електронну та просторову структуру і зв’язки у комплексах Cu(II). Запропоновано модель активного центру та механізм реакції ортогідроксилювання толуолу.