До моделювання процесу окислення на одиничній зернині

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Антонюк, А.
Антонюк, Н.
Гречаник, С.
Клименко Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Проведено аналіз математичної моделі процесу термоокислювальної регенерації активного вугілля, використаного для очищення стічних вод. Отримано новий, точніший вираз для функції обчислення кількості тепла в одиниці об’єму при окисленні адсорбату в одиничній зернині.
Description
The analysis of the mathematical model of thermooxidant regeneration process on active carbon used for purifying of sewage water are made. The new most exactly expression of function for heat quantity calculation in the unit of volume on the adsorbate oxidation on the single grain are obtained.
Keywords
активне вугілля, термоокислювальна регенерація, очищення стічних вод, окислення адсорбату, стаття
Citation
До моделювання процесу окислення на одиничній зернині / А. О. Антонюк [та ін.]. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Т. 9, ч. 2 : Спеціальний випуск / [редкол.: В. С. Брюховецький, В. І. Полтавець, С. С. Іванюк та ін. ; упоряд. М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк]. - К. : КМ Академія, 1999. - С. 412-415. - Антонюк: А. О. Антонюк, Н. Г. Антонюк, С. В. Гречаник, Н. А. Клименко.