048: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Кант: мислитель, естетик, мораліст (матеріали до лекції)
  (2005) Шалагінов, Борис
  У статті розглянуто основні аспекти гносеологічного, естетичного й етичного вчення І. Канта відповідно до програми магістерського курсу "Німецький романтизм".
 • Item
  Герой та його двійник у романах Чака Палагнюка (Паланіка) "Бійцівський клуб" та "Невидимі потвори"
  (2005) Стефанова, Нонна
  Дослідження розглядає творчість американського письменника українського походження Чака Палагнюка (Паланіка) в аспекті теоріїдвійнщтва. Аналізуються структурні схеми і системи образів двох найперших романів автора: «Невидимі потвори» і «Бійцівський клуб», визначається роль двійника у цих романах. За теоретичне підґрунтя слугують концепції двійнщтва М. Бахтіна, М. Ямпольсь- кого та інших авторів, а також: теоретичні узагальнення самого Чака Палагнюка (Паланіка).
 • Item
  Комплекс функціональних характеристик образу Улюбленої у романі Тоні Моррісон "Улюблена"
  (2005) Білоножко, Л.
  У цій статті аналізується спектр функціональних характеристик образу Улюбленої в однойменному романі Тоні Моррісон. Зокрема йдеться про міфологічний, психоаналітичний естетичний та художній аспекти природи цього образу, які в комплексі визначають його роль у представленні, реалізації та розв 'язанні проблеми минулого в романі. Адже в «Улюбленій» поняття минулого уні- версалізується, виходить за межі історичного чи навіть екзистенційного розуміння, стаючи одиницею естетичного споглядання. Відіграючи роль структурного центра романного багатоголосся, Улюблена є відправною точкою численних конкретизацій у феноменологічному аналізі текстової тканини твору.
 • Item
  24 години Івана Величковського: функція числа у бароковій традиції
  (2005) Яровенко, А.
  У статті розглянуто питання функціонування числа у поетичній цілісності твору на різних текстових рівнях. Метою праці є перегляд творчих надбань Івана Величковського під кутом зору аритмологічної естетики з урахуванням культурного контексту та джерельного базису — Біблії.
 • Item
  Сюрреалістичні аспекти поетичного світу Олега Лишеги
  (2005) Свято, Роксолана
  У статті зроблено спробу дослідити стилістичні особливості поезії Олега Лишеги. Окрему увагу приділено сюрреал істинності образної системи автора, розглянуто та проаналізовано її специфіку Творчість Лишеги поставлено в контекст світоглядних шукань автора. Висловлено також припущення про ірраціональний характер цих шукань.