Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Якубчак, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У студії на прикладі поетичного доробку Б.-І. Антонича розглянуто тенденцію до циклізації як особливого способу зображення світу, у контексті поетики європейського модернізму. На думку дослідниці, ліричний цикл — це не лише специфічний вид контексту, а й особлива, форма творчості, тип цілісності, що відрізняється від звичайної добірки віршів і є сформованою автором послідовністю текстів. Для Б.-І. Антонича циклізація стає однією з генологічних домінант його творчості.
Description
Based on the example of B.-I. Antonych 's poetic heritage, this study analyzes the tendency toward cyclization as a unique method of portraying the -world, within the context of European modernism. According to the author, the lyrical cycle is not only a specific form of context, but a unique form of creativity, a type of totality that differs from an ordinary poetry collection, featuring author-formed textual coherence. For B.-I. Antonych, cyclization becomes one of the genelogical dominants of his work.
Keywords
Поезія, Богдан-Ігор Антонин, поетика європейського модернізму, ліричний цикл, циклізація, B.-I. Antonych, European modernism, cyclization
Citation
Якубчак Наталія Володимирівна. Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича / Н. В. Якубчак // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 48 : Філологічні науки. - С. 24-32.