Міфологема космічної ієрогамії в поезії вісімдесятників

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Борисюк, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемі актуалізації міфоритуальних форм у поезії вісімдесятників. Зокрема розглянуто структуротворчу роль міфологеми космічної ієрогамії у поетичному тексті. Підкреслено, що в ліриці вісімдесятників актуалізуються архаїчні уявлення про ерос як про універсальний космотворчий принцип, а еротичне єднання осмислюється як ритуальний акт, що сполучає небесне й земне.
Description
The article is dedicated to the question of the actualization of mytho-ritual forms in the poetry of the 80s generation. Attention is focused on the structure-forming role of the mythologeme of cosmic hierogenics in a poetic text. The actualization of archaic thinking about the erotic as a universal cosmic-forming principle in the poetry of the 80s generation is emphasized; this erotic fusion is understood as a ritual act that unifies the heavenly with the mortal.
Keywords
міфоритуальні форми, поезія вісімдесятників, міфологеми, ерос, ритуал, стаття, mytho-ritual forms, the poetry of the 80s generation, mythologeme, Eros, ritual
Citation
Борисюк І. В. Міфологема космічної ієрогамії в поезії вісімдесятників / І. В. Борисюк // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 48 : Філологічні науки. - С. 32-40.