Відчуження як теоретично-літературна категорія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Стадницька, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено категорію відчуження у літературознавчому дискурсі; описано методологічні принципи витворення теоретико-літературної категорії із поняття «відчуження»; акцентовано увагу на складниках ситуації алієнаціїу художньому тексті; визначено рівні художньої структури, на яких, власне, відбувається відчуження.
Description
The article highlights categories of alienation in literary discourse; methodological principles of the creation of a theoretical-literary category containing the concept of «alienation» is described; attention to the components of the situation of alienation in the literary text is accented; the levels of literary structure at which alienation occurs are determined.
Keywords
відчуження, літературознавчий дискурс, методологічні принципи, теоретико-літературна категорія, європейська культура, alienation, literary discourse
Citation
Стадницька Т. І. Відчуження як теоретично-літературна категорія / Т. І. Стадницька // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 48 : Філологічні науки. - С. 20-24.