199: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Конфлікт у дзеркалі лінгвоонтоепістемологічної експертизи: за лаштунками "брані" між Ахіллом і Агамемноном, або Слово після вступу
  (2017) Сватко, Юрій
  Стаття підсумовує серію досліджень автора, присвячених теорії конфлікту, або конфлікту як предмета знання. Написана в рамках міждисциплінарного підходу, вона об’єднує теоретичні засади і прикладний інструментарій філософії, лінгвістики, семіотики, історії та когнітивних наук для надання сучасним конфліктологічним студіям статусу строгого вивідного знання з належним поняттєвим апаратом. Стаття є розгорнутим покроковим автокоментарем до процедурних питань експертизи конфлікту, у фокусі якої вдруге опиняється «гнівний» конфлікт між Ахіллом і Агамемноном в «Іліаді» Гомера – один із модельних конфліктів європейської цивілізації. Автор здійснює рефлексію щодо власного дослідницького досвіду, аби пояснити етапність, каузальне і телеологічне обґрунтування, поняттєве та інструментальне забезпечення, загальну траєкторію аналітичної думки на першому етапі лінгвоонтоепістемологічної експертизи конфлікту, що завершується відповіддю на питання «Чи можна кваліфікувати певний – аномальний щодо можливого порозуміння – стан справ як конфлікт?». У статті визначено дев’ять «кроків» – ідентифікаторів конфлікту: 1) тематизування звичного і вихідного щодо можливого конфлікту «станів справ» на тлі обставин-сирконстантів – спільних для обох станів складників прототипічної ситуації; 2) визначення рівня «нормальності» / аномальності останніх; 3) уточнення характеру зафіксованих аномалій з огляду на історичні факти культури – прецеденти, правила, заборони; 4) локалізація предметних галузей знання для інтерпретації прототипічної ситуації та її складників; 5) визначення «провідників» – інструментів «потрапляння до знання»; 6) проблематизація знання у «приватних» розуміннях акторів – прямих учасників обох «станів справ» на тлі сирконстантів прототипічної ситуації; 7) градуювання «приватних» розумінь на шкалі становлення розуміння; 8) зонування «приватних» розумінь на шкалі становлення розуміння з огляду на «зону конфлікту» (= суперечності «приватних» розумінь); 9) ідентифікація конфлікту.
 • Item
  Academic English Course Design for PhD Program: Principles and Content
  (2017) Vasylenko, I.
  The article deals with NaUKMA experience in designing the course of Academic English for PhD programs using communicative approach. The principles of organization and content are substantiated. During the course students should acquire and practically apply the skills necessary for scientific communication – critical reading, academic writing, giving scientific presentations – combined with advanced grammar and academic vocabulary.
 • Item
  Імплементація досвіду Республіки Польща у навчання фахівців економічної галузі в Україні
  (2017) Загородня, А. А.
  У статті проаналізовано основні парадигми вищої економічної освіти в Україні. Визначено перспективні напрями імплементації досвіду республіки Польщі у професійній підготовці фахівців економічної галузі України. Охарактеризовано провідні положення нормативних документів, які регулюють засади професійної підготовки фахівців економічної галузі. Окреслено головні компоненти вищої економічної освіти. Проаналізовано три основні моделі трансформаційних зрушень у сфері вищої економічної освіти України. Подано інформацію щодо основних перспективних напрямів використання досвіду навчання фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах Республіки Польщі в Україні.
 • Item
  До питання про виховання у ВНЗ України
  (2017) Забузова, Оксана
  У статті сформульовано положення про необхідність процесу виховання у вітчизняних ВНЗ, про потребу розробки концепцій та програм для виховання нинішніх студентів. Наведені у статті витяги із законів України демонструють запит держави до вищої школи щодо формування якостей своїх молодих громадян.
 • Item
  Становлення професійної підготовки фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні: перший етап (друга половина ХХ ст. - 1993 р.)
  (2017) Рябець, Ірина
  Статтю присвячено становленню професійної підготовки вітчизняних фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні, зокрема автор акцентує увагу на першому етапі (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) цього процесу. проаналізовано педагогічні, нормативно-правові документи; сформульовано головну особливість першого етапу становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні.
 • Item
  Психолог у ситуаціях зворотного зв'язку
  (2017) Копець, Людмила
  У статті розглянуто проблеми професійної діяльності психолога та типологію ситуацій, в яких необхідно доводити до відома учасників зворотний зв’язок (психотерапія, консультування, групова робота, діагностична практика, завершення дослідження); описано особливості таких ситуацій, розкрито закономірності впливу зворотного зв’язку від професійного психолога, обґрунтовано правила поведінки психолога в ситуаціях, коли надання зворотного зв’язку пов’язано з виконанням його професійних обов’язків.
 • Item
  Самореалізація творчого потенціалу людини: акмеологічний підхід
  (2017) Боднар, Алла; Макаренко, Н. Г.
  Статтю присвячено проблемі акмеїчності у процесі реалізації творчого потенціалу соціального суб’єкта. Це спроба розглянути людину в акмеології як суб’єкта життєдіяльності, здатного до саморозвитку, самоорганізації свого життя й професійної діяльності. Висвітлено методологію акмеології як пошук процесів досягнення людиною вершин в особистісному і професійному розвитку.
 • Item
  Комп'ютерні ігри та їхні позитивні психологічні ефекти
  (2017) Гордієнко, Арсеній
  У статті досліджено позитивні психологічні ефекти комп’ютерних ігор, проаналізовано психічну діяльність, яка моделюється у процесі комп’ютерних ігор різних жанрів, визначено особливості ігор різних жанрів, показано стійкі зміни в різних аспектах психічної діяльності людей, які захоплюються іграми.
 • Item
  Особливості формування ґендерності в міжособистісних стосунках підлітків
  (2017) Ковальчук, О. С.; Голубєва, Марія
  Статтю присвячено дослідженню явища ґендерної чутливості та аналізу зв’язку ґендерних стереотипів з певним видом ґендерної чутливості в міжособистісних стосунках учнів середніх класів.
 • Item
  Психологічні підходи до кореляції поведінки жінок, які народили недоношену дитину
  (2017) Макаренко, О. М.; Джугля, І.
  Статтю присвячено вивченню проблем психологічної поведінки матерів недоношених дітей. Акцентовано увагу на особливостях психологічного стану та психотерапевтичних підходів до корекції поведінки матерів недоношених дітей.
 • Item
  Про психологію Філіпа Лерша: роздум № 2
  (2017) Трач, Роман
  Автор статті зазначає, що у 1930–1970 рр. Ф. Лерш був головним представником гуманітарної течії в німецькомовній психології. Наукову класифікацію людських прагнень і стремлінь було викладено у головній праці Ф. Лерша «Структура особи» (11-те видання 1970 року). Ф. Лерш зумів об’єднати у своїм творі інформацію із низки наук (біології, психопатології, із різних психологічних теорій та концепцій).
 • Item
  Психологічні умови формування свідомого вибору життєвого шляху старшокласниками/старшокласницями
  (2017) Шумік, І.; Голубєва, Марія
  Статтю присвячено визначенню та класифікації психологічних умов, за яких учні/учениці старших класів зможуть сформувати свідомий вибір свого життєвого шляху.
 • Item
  Виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: досвід України
  (2017) Гусак, Наталія; П'єцко, Ю.
  Щороку близько 1,2 млн дітей у світі стають жертвами торгівлі людьми. Незважаючи на те, що ця проблема актуальна й для України, виявляються лише поодинокі випадки торгівлі дітьми (від 32 до 200 випадків за 5 останніх років). Під час дослідження, яке проводили у вересні–грудні 2016 р., було проаналізовано 42 документи, 31 випадок торгівлі дітьми та проведено 18 напівструктурованих інтерв’ю з фахівцями державних, міжнародних та громадських організацій. На сьогодні в Україні існує три основні форми виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: (1) проактивне, яке може відбуватися в потенційних місцях експлуатації дітей і стосується виявлення дітей з груп ризику; (2) реактивне, яке може відбуватися під час перетину державного кордону; звернень на телефон «гарячої лінії»; отримання інформації від інших осіб (шкільних психологів, учителів, медичних працівників, родичів, знайомих та інших); (3) самовиявлення, яке передбачає самостійне звільнення з експлуатації та звернення за допомогою. Основні проблеми низького рівня виявлення постраждалих дітей пов’язані з таким: нечітке розмежування функцій щодо виявлення дітей на місцевому рівні; необізнаність представників деяких державних організацій зі своїми функціями в цій сфері, або брак відповідних відомчих інструкцій з чіткими критеріями виявлення таких дітей; низький рівень поінформованості про проблему як серед загального населення в цілому, так і серед фахівців відповідних установ та організацій.
 • Item
  Глобальне визначення соціальної роботи та український контекст
  (2017) Бойко, О. М.
  У статті проаналізовано проблему визначення соціальної роботи в Україні та світі. Вперше подано перекладений українською мовою повний текст документа з коментарями «Глобальне визначення соціальної роботи», прийнятого у 2014 р. Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи та Міжнародною федерацією соціальних працівників.