199: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Конфлікт у дзеркалі лінгвоонтоепістемологічної експертизи: за лаштунками "брані" між Ахіллом і Агамемноном, або Слово після вступу
  (2017) Сватко, Юрій
  Стаття підсумовує серію досліджень автора, присвячених теорії конфлікту, або конфлікту як предмета знання. Написана в рамках міждисциплінарного підходу, вона об’єднує теоретичні засади і прикладний інструментарій філософії, лінгвістики, семіотики, історії та когнітивних наук для надання сучасним конфліктологічним студіям статусу строгого вивідного знання з належним поняттєвим апаратом. Стаття є розгорнутим покроковим автокоментарем до процедурних питань експертизи конфлікту, у фокусі якої вдруге опиняється «гнівний» конфлікт між Ахіллом і Агамемноном в «Іліаді» Гомера – один із модельних конфліктів європейської цивілізації. Автор здійснює рефлексію щодо власного дослідницького досвіду, аби пояснити етапність, каузальне і телеологічне обґрунтування, поняттєве та інструментальне забезпечення, загальну траєкторію аналітичної думки на першому етапі лінгвоонтоепістемологічної експертизи конфлікту, що завершується відповіддю на питання «Чи можна кваліфікувати певний – аномальний щодо можливого порозуміння – стан справ як конфлікт?». У статті визначено дев’ять «кроків» – ідентифікаторів конфлікту: 1) тематизування звичного і вихідного щодо можливого конфлікту «станів справ» на тлі обставин-сирконстантів – спільних для обох станів складників прототипічної ситуації; 2) визначення рівня «нормальності» / аномальності останніх; 3) уточнення характеру зафіксованих аномалій з огляду на історичні факти культури – прецеденти, правила, заборони; 4) локалізація предметних галузей знання для інтерпретації прототипічної ситуації та її складників; 5) визначення «провідників» – інструментів «потрапляння до знання»; 6) проблематизація знання у «приватних» розуміннях акторів – прямих учасників обох «станів справ» на тлі сирконстантів прототипічної ситуації; 7) градуювання «приватних» розумінь на шкалі становлення розуміння; 8) зонування «приватних» розумінь на шкалі становлення розуміння з огляду на «зону конфлікту» (= суперечності «приватних» розумінь); 9) ідентифікація конфлікту.
 • Item
  Academic English Course Design for PhD Program: Principles and Content
  (2017) Vasylenko, I.
  The article deals with NaUKMA experience in designing the course of Academic English for PhD programs using communicative approach. The principles of organization and content are substantiated. During the course students should acquire and practically apply the skills necessary for scientific communication – critical reading, academic writing, giving scientific presentations – combined with advanced grammar and academic vocabulary.
 • Item
  Імплементація досвіду Республіки Польща у навчання фахівців економічної галузі в Україні
  (2017) Загородня, А. А.
  У статті проаналізовано основні парадигми вищої економічної освіти в Україні. Визначено перспективні напрями імплементації досвіду республіки Польщі у професійній підготовці фахівців економічної галузі України. Охарактеризовано провідні положення нормативних документів, які регулюють засади професійної підготовки фахівців економічної галузі. Окреслено головні компоненти вищої економічної освіти. Проаналізовано три основні моделі трансформаційних зрушень у сфері вищої економічної освіти України. Подано інформацію щодо основних перспективних напрямів використання досвіду навчання фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах Республіки Польщі в Україні.
 • Item
  До питання про виховання у ВНЗ України
  (2017) Забузова, Оксана
  У статті сформульовано положення про необхідність процесу виховання у вітчизняних ВНЗ, про потребу розробки концепцій та програм для виховання нинішніх студентів. Наведені у статті витяги із законів України демонструють запит держави до вищої школи щодо формування якостей своїх молодих громадян.
 • Item
  Становлення професійної підготовки фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні: перший етап (друга половина ХХ ст. - 1993 р.)
  (2017) Рябець, Ірина
  Статтю присвячено становленню професійної підготовки вітчизняних фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні, зокрема автор акцентує увагу на першому етапі (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) цього процесу. проаналізовано педагогічні, нормативно-правові документи; сформульовано головну особливість першого етапу становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні.