Виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: досвід України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Гусак, Наталія
П'єцко, Ю.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Щороку близько 1,2 млн дітей у світі стають жертвами торгівлі людьми. Незважаючи на те, що ця проблема актуальна й для України, виявляються лише поодинокі випадки торгівлі дітьми (від 32 до 200 випадків за 5 останніх років). Під час дослідження, яке проводили у вересні–грудні 2016 р., було проаналізовано 42 документи, 31 випадок торгівлі дітьми та проведено 18 напівструктурованих інтерв’ю з фахівцями державних, міжнародних та громадських організацій. На сьогодні в Україні існує три основні форми виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: (1) проактивне, яке може відбуватися в потенційних місцях експлуатації дітей і стосується виявлення дітей з груп ризику; (2) реактивне, яке може відбуватися під час перетину державного кордону; звернень на телефон «гарячої лінії»; отримання інформації від інших осіб (шкільних психологів, учителів, медичних працівників, родичів, знайомих та інших); (3) самовиявлення, яке передбачає самостійне звільнення з експлуатації та звернення за допомогою. Основні проблеми низького рівня виявлення постраждалих дітей пов’язані з таким: нечітке розмежування функцій щодо виявлення дітей на місцевому рівні; необізнаність представників деяких державних організацій зі своїми функціями в цій сфері, або брак відповідних відомчих інструкцій з чіткими критеріями виявлення таких дітей; низький рівень поінформованості про проблему як серед загального населення в цілому, так і серед фахівців відповідних установ та організацій.
Every year, more than 1.2 million children in the world become victims of trafficking in human beings. Despite the fact that this problem is relevant to Ukraine, only some cases of trafficking in children are identified (from 32 to 200 cases during the last 5 years). During the study (conducted in September-December 2016), 42 documents, 31 cases of trafficking in children were analyzed, and 18 semi-structured interviews with specialists from state, international, and community organizations were conducted. There are three main forms for identifying children as victims of human trafficking in Ukraine: (1) proactive, which may occur in potential places of exploitation of children; (2) reactive, which may occur at the intersection of the state border; calls to the hotlines; receiving information from other persons (school psychologists, teachers, medical workers, relatives, acquaintances, and others); (3) self-disclosure, which involves self-dismissal and appeal for help. The main problems with the low level of identification is related to unclear functions in identifying children as victims of human trafficking at the local level; lack of awareness of the representatives from some state organizations with their functions in this area, or lack of appropriate departmental instructions with clear criteria for identification such children; low awareness about the problem, both among the general population as a whole and among specialists of the relevant institutions and organizations.
Description
Keywords
торгівля дітьми, ідентифікація, проактивне, реактивне виявлення та самовиявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми, child trafficking, identification, proactive, reactive detection and self-expression of children who have been trafficked
Citation
Гусак Н. Є. Виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: досвід України / Гусак Н. Є., П'єцко Ю. Є. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2017. - Т. 199. - С. 79-84.