Про психологію Філіпа Лерша: роздум № 2

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Трач, Роман
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автор статті зазначає, що у 1930–1970 рр. Ф. Лерш був головним представником гуманітарної течії в німецькомовній психології. Наукову класифікацію людських прагнень і стремлінь було викладено у головній праці Ф. Лерша «Структура особи» (11-те видання 1970 року). Ф. Лерш зумів об’єднати у своїм творі інформацію із низки наук (біології, психопатології, із різних психологічних теорій та концепцій).
The author of the article notes that in 1930-1970, Philipp Lersch was the main representative of the humanitarian direction in German psychology. A scientific classification of human aspirations and ambitions was described in the main work by Philipp Lersch “Building the Person” (11th ed. of 1970). In his work, Philipp Lersch managed to combine information from a number of sciences (biology, psychopathology, various psychological theories and concepts).
Description
Keywords
соціальна психологія, теорія Ф. Лерша, лершівська класифікація людських прагнень, social psychology, the theory of P. Lersсh, Lersсh’s classification of human aspirations
Citation
Трач Р. С. Про психологію Філіпа Лерша: роздум № 2 / Трач Р. С. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2017. - Т. 199. - С. 71- 73.