019: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Відносини України і Росії в 90-ті роки XX ст. як культурно-історичний феномен
  (2001) Лосєв, Ігор
  Стаття присвячена вельми актуальній проблемі: російсько-українським взаєминам періоду ствердження державної незалежності України. Автор висвітлює наслідки встановлення державності України та її вплив на формування масових культурних парадигм російської свідомості. Зокрема йдеться про вплив цих парадигм на мислення російських політиків, які формують українську політику Росії.
 • Item
  Символічний лад українського бароко
  (2001) Ковальчук, Наталія
  У цій статті символічний лад українського бароко аналізується через такі риси української культури тієї епохи, як символічна алегоричність, декоративність, прагнення до візуалізації наглядних образів та емблематичність. Символічний лад українського бароко пов'язаний із специфічною рисою української національної самосвідомості, а саме із впливом та засвоєнням цінностей попередніх епох, а також системою взаємодії доби Гетьманської держави - спадщини Київської Русі та фольклорних традицій українського етносу.
 • Item
  "Стіна Пам'яті". Не лише про Стіну, а й про нас
  (2001) Петрова, Ольга
  Висвітлено роль і місце художників А. Рибачук та В. Мелъниченка в творчому полі- стилізмі 60-80-х років. Драму "художник і влада" розглянуто в аналізі трагічної долі центрального твору митців "Стіни пам'яті" на Байковому цвинтарі.
 • Item
  Місце раннього Хейану в історії японської культури
  (2001) Капранов, Сергій
  Багато японознавців звертають увагу на особливий характер першого століття епохи Хейан (794-1185), проте по-різному оцінюють його місце в історії японської культури. У статті запропоновано новий, комплексний підхід до цієї проблеми на основі поєднання екологічного, інформаційного та семіотичного підходів. Цей підхід дозволяє також уточнити хронологічні межі зазначеного періоду. Ранній Хейан з цієї точки зору — перехідний період від другої до третьої фази культурного діалогу між Японією та континентом, розпочатого еко-цивілізаційним зламом IV cm. Завершенням раннього Хейану слід вважати початок років Енґі (901—922 pp.).
 • Item
  Світогляд давніх фінів : далекі сусіди, близькі світи
  (2001) Моренець, Надія
  Авторка розглядає специфічний варіант шаманізму на території Фінляндії як світоглядної системи давніх фінів та лапів; торкається їхніх уявлень про універсум та місце людини у ньому. Особлива увага приділяється концепції давніх фінів про множинність душ та наперед визначеності людського буття.