Деякі аспекти формування Києворуської цивілізації в межах східнохристиянської системи Середньовіччя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Демчук, Руслана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статті розглядається початковий етап розвитку Східнослов'янської цивілізації в системі східнохристиянського світу. Як правило, в субцивілізаційних системах, що сформувались на периферії базових цивілізацій, чітко простежуються нашарування традицій, які сприймаються ззовні і стрижнем яких є певна релігійно-світоглядна система, яка налягає на вже достатньо сформовану власну соціокультурну систему. Широкий діапазон взаємодії двох традицій — обраної, греко-православної, та автохтонної, слов'яно-язичницької визначив всю соціокультурну історію Київської Русі.
Description
In the article it is considered the initial stage of the East-Slavonic civilization development in East-Christian world. As a rule, stratification of traditions is clearly traced in sub-civilization systems formed on the periphery of basic civilizations, which are perceived from outside, and the core of which is a specific religious-ideological system that is imposed on sufficiently formed socio-cultural system. A wide scope of interaction between two traditions — distinguished Greekorthodox and indigene Slav-pagan traditions — determined all socio-cultural history of Kiev-Russia.
Keywords
Києворуська цивілізація, східнохристиянська система Середньовіччя, the Kiev-Russia civilization, the east-christian medieval system, Східнослов'янська цивілізація, релігійно-світоглядна система
Citation
Демчук Руслана Вікторівна. Деякі аспекти формування Києворуської цивілізації в межах східнохристиянської системи Середньовіччя / Р. В. Демчук // Наукові записки НаУКМА : Теорія та історія культури. - 2001. - Т. 19. - С. 22-26.