Символічний лад українського бароко

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Ковальчук, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У цій статті символічний лад українського бароко аналізується через такі риси української культури тієї епохи, як символічна алегоричність, декоративність, прагнення до візуалізації наглядних образів та емблематичність. Символічний лад українського бароко пов'язаний із специфічною рисою української національної самосвідомості, а саме із впливом та засвоєнням цінностей попередніх епох, а також системою взаємодії доби Гетьманської держави - спадщини Київської Русі та фольклорних традицій українського етносу.
Description
In this article symbolic order of Ukrainian Baroque have been analysed though such features of Ukrainian culture this epoch such as symbolic alegorism, decorativnost, the desire ol visuality of obvious images. Symbolic order of Ukrainian Baroque connected with the specific feature of Ukrainian national conciousness, namely the influence and mastering of the values of the previous epochs and the system of the interactione in the epoch of Hetmansky' State-the legacy of Kyev' Rus and traditions of Ukrainian Ethnoculture.
Keywords
культура, бароко, традиція, етнос, Г. Сковорода, Київська Русь
Citation
Ковальчук Наталія Дмитрівна. Символічний лад українського бароко / Н. Д. Ковальчук // Наукові записки НаУКМА : Теорія та історія культури. - 2001. - Т. 19. - С. 27-30.