Місце раннього Хейану в історії японської культури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Капранов, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Багато японознавців звертають увагу на особливий характер першого століття епохи Хейан (794-1185), проте по-різному оцінюють його місце в історії японської культури. У статті запропоновано новий, комплексний підхід до цієї проблеми на основі поєднання екологічного, інформаційного та семіотичного підходів. Цей підхід дозволяє також уточнити хронологічні межі зазначеного періоду. Ранній Хейан з цієї точки зору — перехідний період від другої до третьої фази культурного діалогу між Японією та континентом, розпочатого еко-цивілізаційним зламом IV cm. Завершенням раннього Хейану слід вважати початок років Енґі (901—922 pp.).
Description
Many scholars point to the peculiarities of the first century of the Heian Age (794-1185), but their estimation of its place in the Japanese cultural history in general is different. In this article, a new complex approach to the problem is proposed. The approach is based on combination of ecological, informational and semiotic approaches. It helps to define more exactly the chronological limits of the period in question. Early Heian from this point of view can be seen as the transitional period from the second to the third phase of the cultural dialogue between Japan and the continent, started with the ecological and civilizational break of IV cent. CE. The beginning of Engi period (901—922) should be considered the end of the Early Heian.
Keywords
Heian, the history, the japanese culture, Хейян, історія японської культури, Енґі
Citation
Капранов Сергій Віталійович. Місце раннього Хейану в історії японської культури / С. В. Капранов // Наукові записки НаУКМА : Теорія та історія культури. - 2001. - Т. 19. - С. 73-76.