176: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Ораторія Ґотфріда Бенна "Безперервне" як спроба відродження трагічного міфу в ХХ ст.
  (2015) Савченко, Раїса
  This article represents the oratorium “Das Unaufhörliche” by G. Benn as an attempt to revive the tragic myth in the 20th century. The image of “das Unaufhörliche” (“The Unceasing”) is analyzed as a mythological one in the light of Nietzsche’s philosophical ideas. The article gives a general idea of Gottfried Benn’s work in the context of European modern poetry development in the 20th century.
 • Item
  До питання рецепції оповідання "Перевтілення" Франца Кафки
  (2015) Romantsova, Bogdana
  У статті розглянуто, яким чином змінювалася традиція інтерпретування оповідання Франца Кафки «Перевтілення», на прикладі критичних праць Макса Брода, Фрідріха Дюрренматта, Альбера Камю, Вальтера Беньяміна, Жоржа Батая, Наталі Саррот, Володимира Набокова та сучасних німецьких літературознавців. Окремо приділено увагу українській традиції тлумачення «Перевтілення», зокрема працям Д. Затонського і Є. Волощук. На думку автора, у центрі зацікавлення більшості дослідників – символізм цього оповідання. Також можна помітити зміщення фокусу досліджень з автобіографічного матеріалу в бік структуралістського підходу та психоаналізу.
 • Item
  Рецепція Вільяма Шекспіра у творчості Вірджинії Вулф
  (2015) Ніколайчук, Ірина
  Статтю присвячено аналізу процесу перепрочитання Вірджинією Вулф у її художній творчості авторитету Вільяма Шекспіра, концептів, пов’язаних із ним, та його значення для британської літературної традиції в цілому. Аналіз здійснено із залученням термінології Г. Блума, а отже, позицію Вулф у ході ревізії авторитету Шекспіра потрактовано як позицію «сильного поета», адже за рахунок такої ревізії відбувається становлення автора та набуття ним власного місця в національній літературній традиції.
 • Item
  Ґеорґ Тракль і Генріх Гайне: як вечірні барви перетворюються на нічні химери
  (2015) Шалагінов, Борис
  Аналіз двох творів Ґ. Тракля – "Осінь самотнього" ("Der Herbst des Einsamen", 1915, op. posth.) та "Молода наймичка" ("Die junge Magd", 1913) – має свідчити, що контакти австрійського поета раннього експресіонізму з німецькою класичною традицією (зокрема з Й. В. Ґете та Г. Гайне) мали прямий, безпосередній характер і не переривалися до кінця його творчості. Зокрема, вказується на зв’язок із поезією Ґете-"штюрмера" так званої "картинної манери" ("bildhafte Manier") Тракля. Розкриваються також особливості творчого діалогу поета з німецькою музичною культурою пізньої ваґнерівської та післяваґнерівської доби (Р. Ваґнер, А. Шенберґ, А. фон Веберн).
 • Item
  Ukrainian National Story in the Mirror of Historical Fiction : Following the Transformations
  (2015) Vitruk, Anna
  У статті розглянуто національний наратив у повоєнних історичних романах. Феномен єдиної національної оповіді вивчається у зв’язку з дискурсом історії в Радянському Союзі. Демонструється зв’язок між сприйняттям історії, історичною прозою і національним наративом в Україні. У цьому світлі розглянуто національну оповідь від останніх сталінських років і дотепер, демонструючи трансформації в історичній прозі, пов’язані з національним наративом.