Києво-Могилянська колеґія як центр розвитку українського барокового письменства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Ісіченко, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Києво-Могилянська колеґія не була єдиним навчальним закладом подібного рівня в Україні. Але вона відіграла унікальну роль у формуванні системи інтеґрування української літератури в загальноєвропейський цивілізаційний процес. Вона формує тип письменника, котрий сполучає здорове відчуття руської ідентичности зі сприйняттям європейського контексту в усій його повноті як власного культурного середовища. Вона вчить письменників бути співтворцем європейського багатоконфесійного дискурсу.
Description
Kyiv-Mohyla college was not the only institution of this level in Ukraine. But it has played a unique role in the formation of Ukrainian literature integrating into European civilization process. It forms a type of writer, which combines a healthy sense of Ruthenian identity with the perception of the European context in its entirety as its own cultural environment. It teachs a writer to be co-creator of the European multiconfessional discourse.
Keywords
Києво-Могилянська колеґія, бароко, Петро Могила, Сильвестр Косов, риторична культура, києво-чернігівський гурток, стаття, Kyiv-Mohyla college, baroque, Peter Mohyla, Sylvester Kossov, rhetorical culture, Kyiv-Chernihiv circle
Citation
Ісіченко І. Києво-Могилянська колеґія як центр розвитку українського барокового письменства / архиєпископ Ігор Ісіченко // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 176 : Філологічні науки : (літературознавство). - С. 3-6.