Поезія Олега Лишеги як віднайдення Іншого

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Борисюк, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано концепт Іншого в поезії Олега Лишеги. Постать Іншого в ліриці Олега Лишеги є тим фокусом, що дозволяє осмислити як сумірні проблеми самототожності, мистецтва, екології, смерті, культурної й особистої пам’яті. Іншими в ліриці поета виявляються не тільки місця, тварини і рослини, а й зроблені людьми речі і навіть об’єктивовані образи власного Я як зримої динаміки часу.
In the article, the concept of Other in Lysheha’s poetry is analyzed. Other is considered to be the focus for understanding of self-identification, art, ecology, death, and cultural and individual memory. Other is represented in forms of landscapes, places, animals, plants, people, art-pieces, and even in objectified shapes of Self as visualized dynamics of time.
Description
Keywords
Олег Лишега, Інший, Чужий, час, пам’ять, стаття, Oleh Lysheha, Other, Alien, time, memory, article
Citation
Борисюк І.В. Поезія Олега Лишеги як віднайдення Іншого / Борисюк І. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 176 : Філологічні науки : (літературознавство). - С. 42-51.