112: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Передмова
  (2010) Глибовець, Микола
  Передмова до 112 тому наукового фахового видання "Наукові записки НаУКМА", серія - "Комп'ютерні науки".
 • Item
  Огляд бібліографії по теорії мультимножин
  (2010) Буй, Дмитро; Богатирьова, Ю.
  Статтю присвячено огляду літератури з теорії та застосування мультимножин (сукупностей з повтореннями). По кожному із 26 джерел наведено основні результати. Основні статті розглянуто більш детально.
 • Item
  Узагальнене числення рядків
  (2010) Буй, Дмитро; Глушко, І.
  У статті подано узагальнення класичного результату про еквівалентність реляційної алгебри Кодда та числення рядків (числення кортежів). Класичне числення рядків поповнено довільними предикатними та функціональними сигнатурами на універсальному домені. Доведено, що при цьому числення рядків залишається не менш виразним, ніж таблична алгебра.
 • Item
  Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності
  (2010) Буй, Дмитро; Кахута, Н.; Сільвейструк, Л.
  Статтю присвячено дослідженню загальних властивостей теоретико-множинних конструкцій, які використовуються, зокрема, в теорії реляційних баз даних при дослідженні табличних алгебр, побудованих на основі класичних реляційних алгебр Кодда. Розглянуто повний образ множини відносно бінарного відношення та розповсюдження унарних (бінарних) часткових операцій на множини за допомогою повного образу, обмеження бінарного відношення за множиною, проекцію бінарного відношення та відношення сумісності бінарних відношень.
 • Item
  Композиційна семантика рекурсивних виразів та їхніх узагальнень в SQL-подібних умовах
  (2010) Буй, Дмитро; Поляков, С.
  У статті розглянуто метод моделювання ієрархічних структур даних у вигляді списків суміжності. Наведено приклади таких списків та їхні типи. Розглянуто методи побудови навігаційних запитів до ієрархічних структур даних, в тому числі за допомогою загальних табличних виразів CTE у рекурсивній формі. Наведено приклади таких запитів. Задано формальну семантику рекурсивних загальних табличних виразів.