Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Буй, Дмитро
Кахута, Н.
Сільвейструк, Л.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено дослідженню загальних властивостей теоретико-множинних конструкцій, які використовуються, зокрема, в теорії реляційних баз даних при дослідженні табличних алгебр, побудованих на основі класичних реляційних алгебр Кодда. Розглянуто повний образ множини відносно бінарного відношення та розповсюдження унарних (бінарних) часткових операцій на множини за допомогою повного образу, обмеження бінарного відношення за множиною, проекцію бінарного відношення та відношення сумісності бінарних відношень.
The article is devoted to research of general properties of set-theoretic constructions, which are used, in particular, in the theory of relational databases at research of table algebra, which upbuild on the basis of classic Codd’s relational algebra. The whole image of set relatively a binary relation and of extension unary (binary) partial operations on the set with assistance of whole image, restriction a binary relation on set, projection of binary relation and consistency relation of binary relations are considered.
Description
Keywords
повний образ множини, обмеження бінарного відношення за множиною, проекція бінарного відношення, відношення сумісності, стаття, whole image of set, restriction a binary relation on set, projection of binary relation, consistency relation of binary relations
Citation
Буй Д. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Буй Д. Б., Кахута Н. Д., Сільвейструк Л. М. // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2010. - Т. 112. - С. 13-20.